A A A

Wody mineralne i zawartości z lekami

Wody mineralne dzięki bogatej zawartości składników są lekami bardzo skomplikowanymi. Należy je traktować jak preparaty apteczne, dokładnie przestrzegając zale­ceń lekarza. Ten cenny, naturalny lek jest na ogół lepiej znoszony niż preparaty farmakologiczne. W kuracji uzdrowiskowej lekarz, ordynując choremu wodę mineralną do picia, podaje na karcie zabiegowej nazwę źródła, ilość i temperaturę wody oraz określa porę dnia, w której należy ją przyjmować. Nie wolno przekraczać przepisanej ilości, częstości przyjmowania lub zmieniać pory dnia wyznaczonej do picia. Dawniej zalecano wypijanie dużej ilości wody mineralnej do kilku litrów dziennie. Obecnie na ogół nie przekracza się na dobę trzech szklanek. Przeważnie do dawki maksy­malnej dochodzi się powoli, stopniowo powiększając ilość wypijanej wody leczniczej. Bardzo często łącznie z kuracją pitną prowadzi się leczenie dietetyczne, dostosowane do stanu zdrowia i do rodzaju zaleconej mineralnej wody leczniczej. Zazwyczaj, jeśli lekarz nie zaordynuje inaczej, pije się wodę na go­dzinę przed posiłkiem, małymi łykami, najlepiej przez szklaną rurkę, zwracając uwagę, aby woda miała prze­pisaną przez lekarza temperaturę — ciepłą, letnią czy chłodną. Kubek z pódziałką i rurkę szklaną nabyć można w każdym uzdrowisku w sklepach lub w kioskach. Na wypicie jednego kubka przeznacza się około kwadransa. Przeważnie popija się wodę w czasie spaceru. Nie jest to warunek nieodzowny, ale umiarkowany ruch sprzy­ja przyswajaniu wody leczniczej przez ustrój. Podkreślić należy jeszcze raz, że w żadnym przypadku nie powinno się wody mineralnej wypijać jednym haustem, nawet wówczas, gdy dokucza pragnienie. Wreszcie pamiętać trzeba, że wodę pije się, bezpośrednio po zaczerpnięciu jej u źródła. Pobranie wody wieczorem dla wypicia jej* na drugi dzień przed śniadaniem jest zakazane. Wody, stojąc dłuższy czas na powietrzu, zmieniają swoje skład­niki chemiczne i tracą swe właściwości lecznicze. W uzdrowiskach chory pije wodę mineralną najczęściej u źrćdła. Nie wszystkie jednak uzdrowiska dysponują peinym asortymentem wód leczniczych. Sprowadzają wówczas wody butelkowane z innych uzdrowisk, wzbo­gacając w ten sposób kuracje. Wody mineralne stosuje się również w leczeniu domowym. Wskazaniem do sto­sowania mineralnych wód leczniczych poza uzdrowiskiem są choroby przewlekłe, np. wątroby, żołądka. Wody mi­neralne mają również zastosowanie w niektórych ostrych postaciach choroby, jak np. w ostrym nieżycie oskrzeli, tzw. bronchicie. Domowe kuracje pitne trwają niekiedy całymi tygodniami. Jak widać z przytoczonych wskazań, zakres stosowania wód leczniczych w kuracjach domo­wych jest szeroki. Wiemy już z poprzednich wywodów, że domowe leczenie pitne zastępuje w pewnych grani­cach kurację u źródeł, pod warunkiem, że stosuje się je ściśle według wskazówek lekarza, a wody są właściwie przechowywane Na etykiecie butelek podany jest ogólny sposób uży­cia wód leczniczych. Jednak podobnie jak przy kura­cji u źródeł należy przestrzegać indywidualnego dawko­wania, temperatury, częstotliwości i sposobu użycia. W zależności od ogólnego stanu zdrowia, rodzaju cho­roby i jej okresu lekarz przepisuje odpowiednie wody, podaje sposób użycia i ewentualnie zaleca utrzymanie iety. Skuteczność lecznicza butelkowanych wód mineralnych dużej mierze zależy od sposobu ich przechowywania.