A A A

Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe bez zapewnienia świadczeń sanatoryjnych

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe bez zapewnienia ze strony uzdrowiska bezpłatnego zamieszkania i wyży­wienia oraz bez zwrotu kosztów podróży — otrzymują ubezpieczeni z wojewódzkich (miejskich) przychodni spe­cjalistycznych — po przedłożeniu odpowiedniej doku­mentacji lekarskiej. Te przekazy upoważniają jedynie do bezpłatnej opieki lekarskiej w uzdrowisku i do bez- płatnego leczenia w uzdrowiskowych zakładach leczni­czych. Badanie lekarskie przeprowadza się w poradni uzdrowiskowej, która wydaje chorym zlecenia na zabiegi.