A A A

Kierowanie do uzdrowisk przez związki zawodowe

Po zaopiniowaniu wniosku przez lekarza konsultanta, pełna dokumentacja wraca do referatu socjalnego związ­ku zawodowego. Właściwego rozdziafu skierowań doko­nuje się na zebraniach komisji, zwoływanych przez pion związkowy. W posiedzeniach bierze udział instruktor socjalny z ramienia " Zarządu Okręgowego Zw. Zaw., przedstawiciele rad zakładowych branżowych zakładów pracy oraz lekarz konsultant. Przydziału skierowania dokonuje się kolektywnie. Nie wszyscy jednak ubiega­jący się w danym okresie czasu mogą otrzymać przekaz do uzdrowiska. Instancje rozprowadzające skierowania mogą nie dysponować w danym miesiącu czy kwartale odpowiednią ilością przekazów do różnych uzdrowisk. Wnioski nie załatwione kwalifikuje się na następnym posiedzeniu w pierwszej kolejności.