A A A

imprezy kulturalno-oświatowe

Udział - w imprezach kulturalno-oświatowych — jak od­czyty, przedstawienia, koncerty, wspólne wycieczki, gry i zabawy — podnosi dobry nastrój, a tym samym dopo­maga w leczeniu. Bezczynność, nuda, stronienie od życia zespołowego obniżają aktywność, stwarzają zły nastrój psychiczny, niezadowolenie i rozdrażnienie. Choć głównym celem pobytu w uzdrowisku jest le­ czenie, to jednak równocześnie uczymy się zasad higieny osobistej, a biorąc udział w różnych odczytach zwiększa­my zakres naszej wiedzy. Wszystko, z czym styka się kuracjusz, wywiera na nie­ go swój wpływ. Nie bez znaczenia jest zatem również piękno * i urok miejscowości uzdrowiskowej i jej naj­bliższego sąsiedztwa. Ładnie urządzone parki, kwietniki, dobrze utrzymane budynki wpływają swym wyglądem na dobre samopoczucie kuracjuszy. Toteż utrzymanie czystości i roztoczenie opieki nad stanem zazielenienia uzdrowiska leży w interesie wszystkich chorych. Aleje w parkach są przeważnie miejscem spacerów i wypo­czynku, a okoliczne lasy, czy wzgórza — celem wycie­czek. W ładnym otoczeniu chorzy chętniej przebywają na łonie natury niż w murach sanatoriów łub domów wczasowych.