A A A

Zaśniad graniasty i nabłoniak kosmkowy

Zaśniad groniasty jest chorobą kosmków, które nadmiernie się rozrastają i przybierają postać podobną do winogron. Przyczyny tego schorzenia na razie nie są dokładnie poznane. Objawy zaśniadu są dość charakterystyczne i polegają na nadmiernie szybkim wzroście macicy niezgodnym. z wiekiem ciąży, pojawieniu się krwawienia z dróg rodnych i w niektórych przypadkach objawów zatrucia ciążowego. Ponadto ciężarna nie odczuwa ruchów płodu, a lekarz nie może stwierdzić oznak żywej ciąży. Zauważenie u siebie tego stanu zobowiązuje do natychmiastowej wizyty u lekarza, który po przeprowadzeniu badań dodatkowych szybko ustala rozpoznanie i kieruje chorą do szpitala dla opróżnienia jamy macicy z zaśniadu. Obowiązujące jest po wyjściu ze szpitala pozostanie w przeciągu jednego roku pod kontrolą lekarza, aby nie dopuścić do rozwoju złośliwego nowotworu. Nabłoniak kosmkowy jest złośliwym nowotworem, który rozwija się czasami po zaśniadzie groniastym, po poronieniach albo porodach. Charakterystycznym objawem jest uporczywe utrzymywanie się krwawienia z dróg rodnych. Konieczne jest zgłoszenie się w tych przypadkach do ginekologa, tym bardziej że obecnie rozporządzamy skutecznymi lekami.