A A A

Zapobieganie ciąży

W połowie XX wieku warunki społeczno-ekonomiczne w większości cywilizowanych społeczeństw zrównały całkowicie w prawach i obowiązkach kobietę z mężczyzną, co pozwoliło jej rozwinąć twórczą działalność na każdym polu. Ta przemiana stosunków społecznych zmieniła korzystnie warunki życiowe wielu kobiet, z drugiej strony jednak przyniosła im niejedno rozczarowanie. Pracująca kobieta przyjęła na siebie prawie wszystkie obowiązki zawodowe i społeczne mężczyzny, a nie została zwolniona od swych zajęć w gospodarstwie domowym ani oczywiście od trudów ciąży i rodzenia dzieci, a także ich wychowania. Chociaż dziecko jest i pozostanie najważniejszym celem małżeństwa i największą radością w życiu kobiety, warunki ekonomiczne zmuszają ją nieraz do stosowania regulacji urodzin. Nie da się zaprzeczyć, że ciąża często bywa źródłem powikłań osobistych, rodzinnych, może powiększać trudności bytowe. W tych okolicznościach kobieta jest zmuszona do szukania sposobów jej uniknięcia lub usunięcia płodu — nie zawsze w sposób właściwy i obojętny dla zdrowia. Dążenie do ograniczenia ilości dzieci znane było od dawna i pierwotne ludy stosowały w tym celu na wielką skalę dzieciobójstwo. Kulturalne narody oczywiście nie używają tych prymitywnych i okrutnych sposobów. Miejsce dzieciobójstwa zajęła nowa metoda, jednak bardziej wyrafinowana i nie mniej barbarzyńska, a jest nią sztuczne poronienie, czyli przerwanie ciąży. Wywoływanie sztucznych poronień rozpowszechniło się dopiero od XIX wieku, a liczba ich wykazuje t?ndencję zwyżkową. W Polsce liczba zabiegów dokonywanych w ciągu roku przekracza 300 000. Nie u wszystkich kobiet przerywanie ciąży przechodzi bezkarnie, znaczny ich odsetek płaci za to zdrowiem, a niektóre utratą życia. Czasami najlepsza nawet pomoc fachowa, zastosowanie antybiotyków i wszystkich sposobów leczenia nie są w stanie opanować zakażenia i młoda kobieta musi zginąć. Te tragiczne fakty dochodzą do wiadomości społeczeństwa i kobiety przerywające ciążę na ogół zdają sobie sprawę z bardzo ciężkich powikłań, na jakie się narażają. Z drugiej jednak strony ciąża może stać się źródłem tak poważnych trudności osobistych, życiowych, zdrowotnych, rodzinnych itp., że nawet najlepiej uświadomione kobiety (lekarki, pielęgniarki) decydują się na ten zabieg często przy użyciu sposobów zgoła niebezpiecznych.