A A A

Wytyczne postępowania dla męża ciężarnej

W okresie ciąży mąż powinien otoczyć żonę szczególną opieką. Powinien pilnować, by ciężarna żona nie wykonywała ciężkiej, szkodliwej pracy, dbać o pogodną atmosferę w domu, czuwać nad zdrowiem żony, przypominać o przestrzeganiu zaleceń lekarza, pilnować terminów analiz oraz wizyt W poradni. Mąż musi być wyrozumiały na kaprysy, zachcianki czy zmienne nastroje żony, charakterystyczne dla okresu ciąży. Zrozumienie i serdeczność są jej wtedy szczególnie potrzebne. Trzeba dbać, by ciężarna miała spokojny i regularny tryb życia, aby spała odpowiednią ilość godzin i właściwie się odżywiała, pamiętając o ograniczeniu soli i nieprzejadaniu się. Mąż powinien dotrzymywać stale towarzystwa żonie, rezygnując nawet z pójścia do restauracji czy kina, jeżeli to jest dla żony niewskazane. Powinien chodzić z żoną do lekarza, a przynajmniej być obecny przy pierwszej wizycie. Jeżeli żona jest zdenerwowana, należy pójść z nią na spacer lub po zakupy. Mąż powinien tak się w stosunku do ciężarnej żony zachowywać jakby była „cienka w talii". Nie powinien natomiast stale mówić, że chce mieć syna, że ciąża jest w niedpo-wiednim czasie (np. za wcześnie), że ma wątpliwości co do uzdolnień żony jako przyszłej matki, że teściowa będzie bezcenna w wychowaniu dziecka itp. Nie powinien również odnosić się z lekceważeniem do obaw żony co do porodu czy śmiać się z ćwiczeń, jakie wykonuje, aby się do niego przygotować. Wskazane jest, aby ojciec w ramach „szkoły matek" wysłuchał wykładów na następujące tematy: 1. Anatomia i fizjologia rozrodu. 2. Główne niebezpieczeństwa dla płodu w czasie ciąży. 3. Jak ojciec może pomóc swojej żonie i lekarzowi. 4. Jak zaczyna się poród, co robić, kiedy się zacznie (krótki kliniczny opis porodu). 5. Obowiązki po urodzeniu dziecka. Również rodzina powinna czuwać nad ciężarną w jeszcze bardziej rozszerzonym zakresie niż mąż. Dużą pomoc mogą okazać doświadczone kobiety wchodzące w skład ro dziny. Niekiedy ciężarną opiekują się kobiety zaprzyjaź nione. Wreszcie w nowoczesnej służbie zdrowia może dużą pomoc okazać położna, do której ciężarna powinna się zwracać poza oficjalnymi wizytami u lekarza w poradni W razie potrzeby położna- chętnie przyjdzie do niej do domu, by zbadać sytuację, posłużyć radą i pomocą. W wie lu przypadkach położna mpże zastąpić najbliższych i oto czyć fachową opieką dziecko.