A A A

Wypróżnianie noworodka i niemowlęcia

W pierwszych godzinach życia noworodek oddaje tak zwaną smółką. Jest to gęsta, bezwonna ciemnozielona masa. Już po V/"—2 dniach kał ten staje się rzadszy o barwie jaśniejszej brunatnawo-zielono-żóltej i stopniowo przechodzi w papkowaty, złocistożółty o kwaśnym zapachu, normalny stolec niemowlęcia, przy czym pieluszka zabarwia się żółto samym stolcem, lecz nie powinna być mokra. Liczba stolców u dziecka w pierwszych tygodniach życia wynosi 4—5 na dobę. Niemowlę starsze powinno mieć 2—3 wypróżnienia na dobę, ale niektóre dzieci mają tylko jedno wypróżnienie, inne znów 4—5 na dobę. Czasem widzimy u dzieci stolce nie bardzo gęste, raczej płynne, koloru zielonkawego, z drobnymi krupkami. Jeśli dziecko śpi i zachowuje się spokojnie, przybywa na wadze i ma dobry apetyt — nie powinniśmy się tym przejmować, ani też podejrzewać u niego choroby. Natomiast gdy stolce są coraz częstsze, płynne, gdy zawierają śluz i dziecku nie przyby-wa na wadze — należy natychmiast zwrócić się do lekarza, są to bowiem oznaki choroby. Czasami bywa odwrotnie, że dziecko ma stolce bardziej twarde i nie oddaje ich przez 24 godziny lub nawet dłużej. Staje się ono wtedy niespokojne, płacze, krzyczy i przyciąga nóżki do brzuszka. Musimy mu wtedy pomóc i zrobić lewatywę, ale pamiętajmy, że jest to pomoc jednorazowa. Ro"biąc lewatywę kładziemy dziecko na lewym boku. Lewatywę robimy gruszką gumową z końcem gumowym, a nie kościanym, gdyż taki mógłby podrażnić, a nawet skaleczyć kiszkę stolcową dziecka. Nabieramy do gruszki ciepłej wody, wypuszczamy powietrze przez naciskanie dna gruszki aż do chwili, gdy zacznie wypiywać woda. Koniec gruszki smarujemy wazeliną i powoli, delikatnie wprowadzamy go do kiszki stolcowej, naciskając równomiernie dno gruszki aż do całkowitego jej opróżnienia. Lewatywy nie wolno robić codziennie, gdyż dziecko przyzwyczaja się do niej i jelita zaczynają pracować leniwie. Zdrowy noworodek oddaje mocz bezbarwny i bez zapachu 15—20 razy na dobę. Pamiętajmy, że dziecko wydziela z moczem 2/s otrzymanego płynu, a tylko f/s płynu wydziela się przy oddychaniu, przez skórę, z potem i stolcem. Po oddaniu moczu dziecko trzeba od razu przewinąć. Jeżeli dziecko śpi mocno, matka powinna od czasu do czasu sprawdzić, czy pieluszki nie są wilgotne. Nie wolno pozostawiać dziecka przez dłuższy czas w mokrych pieluszkach, gdyż mocz ulega rozkładowi i drażni skórę dziecka, powodując zaczerwienienie pośladków, pachwin i krocza, a nawet odparzenia Wt postaci krwawiących ranek na pośladkach.