A A A

Wyjałowienie i kastracja

Operacyjne wyjałowienie jest często niesłusznie uważane za równoznaczne z kastracją. Podczas gdy wyjałowienie polega na zabiegu chirurgicznym przerywającym u mężczyzny połączenie między jądrami a członkiem, u kobiet zaś pomiędzy jajowodami a jamą macicy, to kastracja jest usunięciem jąder i jajników. Różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami zabiegów jest zasadnicza. Kastracja musi spowodować ustanie funkcji wewnątrz-wydzielniczych gruczołów płciowych, ponieważ te zostają usunięte, natomiast wyjałowienie zmian tych nie sprowadza. Operacja prowadząca do wyjałowienia kobiety, czy też mężczyzny, jest metodą pewną, ale wskazania do tego zabiegu muszą być ustalone bardzo oględnie. Należy przy tym nadmienić, że nasze ustawodawstwo nie zezwala na wykonywanie tych zabiegów na żądanie osoby zainteresowanej. Dlatego też zabiegi te wykonuje się stosunkowo rzadko i tylko w tych przypadkach, gdy podyktowane to jest bardzo ważnymi względami zdrowotnymi. Działanie promieni Roentgena powoduje zmiany zarówno w jajnikach, jak i jądrach. Następstwem napromieniania męskich i żeńskich narządów rodnych jest niepłodność, trwająca długi okres czasu, wiele miesięcy, lat, a niekiedy przez całe życie. Sposób ten miałby dużą wartość, gdyby można było ustalić dawkowanie naświetlania, odpowiednie do pożądanego czasu trwania niepłodności. Niestety, nie jest to na razie możliwe i wyjałowianie za pomocą promieni Roentgena jest stosowane wyjątkowo i tylko wtedy, gdy istnieją ważne względy zdrowotne.