A A A

Wpływ uczuć na satysfakcję seksualną

Między uczuciami łączącymi dwoje ludzi a ich współżyciem seksualnym istnieje ścisły związek. Im silniejsze i'głębsze są te uczucia, a przede wszystkim uczucie miłości, tym lepsze stwarzają szanse uzyskania maksimum satysfakcji seksualnej. Osiągnięcie pełnej harmonii seksualnej rzutuje z kolei na uczucia, utrwalając je i podsycając. Tak to właśnie, wzajemnie dynamicznie na siebie oddzia-ływając, uczucia i seksualizm są głównymi czynnikami decydującymi o współżyciu małżeńskim. Pośrednio wpływają też one na współżycie rodzinne oraz atmosferę wychowawczą dla dzieci. Rozdzielenie uczuć wyższych (miłości, przyjaźni i innych) od aktu seksualnego jest zjawiskiem negatywnym. Wiedzie do zezwierzęcenia życia seksualnego oraz odziera je z najpiękniejszych, najwznioślejszych przeżyć, jakie mu towarzyszą. Ludzie uprawiający praktyki lub stosunki płciowe nie oparte na podłożu związków uczuciowych sami pozbawiają się wartości i głębi doznań wynikających z poruszenia całej psychiki człowieka, jakie mają miejsce wtedy, gdy zaspokojenie seksualne odbywa się w następstwie uprzedniego połączenia uczuciami wyższymi z innym człowiekiem. Stosunki płciowe między ludźmi związanymi głębszymi uczuciami są nie tylko przyjemnością, ale wyrazem najlepszych, najpełniejszych uczuć i najintymniejszego kontaktu między nimi. A zatem stosunki płciowe nie mogą być traktowane jako sport, hobby lub inne rozrywki. Zaspokojenie seksualne odbywa się wtedy tylko w jednej płaszczyźnie, tj. w obrębie cielesnego „składnika" popędu seksualnego. Dlatego przy takim stosunku zawsze odczuwa się, że „czegoś brak" do pełnego zadowolenia. Subiektywne uczucie niezaspokojenia seksualnego — tzw. brak „uczucia spełnienia", to właśnie doznanie specyficzne dla człowieka, śviadczące o tym, że w zakresie jego zaspokojenia uczu-ciowego istnieją braki.