A A A

Wewnątrzmaciczne środki zapobiegawcze

Od dawna było wiadomo, że ciała obce wprowadzone do macicy utrudniają zachodzenie w ciążę. W medycynie próbowano również wykorzystać ten fakt przez wprowadzenie do macicy kobiet różnych ciał obcych, między innymi takich, jak jedwabne czy nylonowe nici, srebrne spirale i inne. Obserwacje dawniejsze i nowsze potwierdziły wprawdzie fakt, że pod wpływem ciał obcych wprowadzonych do macicy kobiety w ciążę nie zachodzą lub zachodzą bardzo rzadko, lecz zwróciły uwagę na możliwość szkodliwego działania tych środków zarówno na narząd rodny, jak i cały organizm kobiety. Podkreślano szczególnie okoliczności, że znajdujące się w macicy ciała obce zaburzają normalny przebieg miesiączki, a drażniąc błonę śluzową macicy mogą niekiedy wywoływać nawet raka. Wraz z rozwojem produkcji najróżnorodniejszych tworzyw sztucznych pojawiły się w ostatnich latach różne co do kształtu środki wewnątrzmaciczne (ryc. 12), które okazały się skuteczne w zapobieganiu ciąży i nieszkodliwe dla zdrowia kobiet. Obecnie stosuje się na całym świecie dość szeroko plastykowe wewnątrzmaciczne środki zapobiegające ciąży i uzyskuje się zadowalające wyniki. Środki te nadają się szczególnie do użytku dla kobiet, które posiadają już kilkoro dzieci, a dalsze zachodzenie w ciążę jest niedopuszczalne z powodu złego stanu zdrowia (choroby przewlekłe, serca, nerek, płuc, choroby psychiczne i inne), i które żyją w oddaleniu od ośrodków służby zdrowia, a przez to nie mogą często korzystać z porad i pomocy lekarskiej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że są one wygodne w stosowaniu, bo zakłada się je na przykład raz na rok i w okresie tym kobieta nie musi zwracać szczególnej uwagi na kontrolę lekarską. Ponadto środki te zwalniają kobietę od ciągłej obawy przed zajściem w ciążę, jak również od stosowania żmudnych metod, takich np. jak płukania, zakładanie gałek, tabletek czy kapturków, zażywanie tabletek itd. Biorąc pod uwagę zalety powyższych środków wewnątrzmacicznych można je zalecać szczególnie kobietom żyjącym w trudniejszych warunkach higienicznych i nie mogących poświęcić zbyt wiele czasu na wyuczenie się nieraz trudnych sposobów stosowania innych środków zapobiegania ciąży. Dodać w końcu należy, że środki te są tanie.