A A A

Uszkodzenia narządu rodnego

Uszkodzenia zewnętrznych części narządu rodnego mogą powstać w wyniku uderzenia czy upadku na twarde lub ostre przedmioty. Częste są uszkodzenia narządu rodnego przy stosowaniu samogwałtu, do czego kobiety używają niejednokrotnie ostrych przedmiotów.Części zewnętrzne narządu rodnego są bardzo bogato unaczynione, toteż przy niewielkich nawet uszkodzeniach sromu tworzą się wylewy krwi i obrzęk. Przy większych uszkodzeniach mogą powstać krwawienia i duże rany. Każdą ranę należy właściwie opatrzyć, ażeby nie dopuścić do zanieczyszczenia bakteriami. Jeżeli uszkodzenie jest nieznaczne, kobieta może pozostawać w domu. Należy jednak pozostawać w łóżku i przykładać kompresy. Większe okaleczenia sromu, pęknięcia błony dziewiczej połączone z obfitym krwawieniem wymagają leczenia szpitalnego. W czasie stosunku płciowego może nastąpić pęknięcie pochwy, a zwłaszcza jej sklepień, czasami bardzo rozległe. Takie uszkodzenia powodują duże krwotoki i zawsze wymagają leczenia szpitalnego, które polega na zeszyciu uszkodzonych tkanek. Obrażenia przy stosunku zdarzają się częściej u osób starszych, kiedy po przekwitaniu ściany pochwy stają się mało elastyczne. Bardzo niebezpieczne są uszkodzenia macicy, które mogą powstać przy usiłowaniu przerwania ciąży przez osoby niepowołane. „Babki", znachorki używają do tych celów takich narzędzi, jak druty, patyki itp. Zabiegi te powodują uszkodzenia narządu rodnego, a także powodują wprowadzenie zakażenia. Narażają cały ustrój kobiety na bardzo poważne powikłania, ciężkie uszkodzenia ciała, które pomimo wysiłków ze strony lekarzy kończą się czasami tragicznie. Wszystkie uszkodzenia macicy muszą być leczone w szpitalu, natychmiast po ich stwierdzeniu.