A A A

Uodparnianie na nasienie męskie

Duże nadzieje wiązano niedawno z możliwością wyjaławiania kobiet na pewien okres czasu za pomocą szczepienia ich nasieniem męskim. O ile próby uodpornienia zwierząt dały wyniki zachęcające, o tyle doświadczenia tego rodzaju przeprowadzone na kobietach nie spełniły pokładanych w tym sposobie nadziei. Niektóre środki chemiczne, np. sulfonamidy oraz barwniki akrydynowe, mogą również wywołać czasową niepłodność. Działanie ich polega na uszkodzeniu na pewien okres czasu komórek rozrodczych, plemnika i jaja.