A A A

Spadek ciężaru ciała noworodka

W pierwszych dniach życia dziecko nie przybywa na wadze, ale wprost przeciwnie w ciągu pierwszych 5 dni życia traci ono średnio 5—10°/o ciężaru ciała, jaki miało po urodzeniu, to znaczy od 150 do 300 gramów. Jest to tak zwany fizjologiczny spadek ciężaru ciała. U jednych dzieci spadek ciężaru ciała następuje dosyć gwałtownie w pierwszych 3—4 dniach życia, po czym szybko przybywa dziecku na wadze, tak że około 8—9 dnia życia dziecko waży tyle samo co po urodzeniu. U innych dzieci spadek ciężaru ciała trwa dłużej, jest mniej gwałtowny i przyrost ciężaru ciała następuje wolniej, tak że dziecko dopiero około 10—14 dnia życia osiąga ciężar ciała taki, jaki miało zaraz po urodzeniu. Powodem fizjologicznego spadku ciężaru ciała jest wydalanie przez dziecko smółki i moczu wytwarzanych jeszcze przed urodzeniem oraz wydalanie z organizmu dziecka wody przy oddychaniu i przez skórę. Toteż w gorące letnie dni, przy wysokiej temperaturze w otoczeniu dziecka lub przy przegrzaniu noworodka wydalanie wody przez skórę i przy oddychaniu jest większe, a tym samym i spadek ciężaru ciała większy. Jeżeli dziecko traci zbyt dużo na wadze ciała, należy przypuszczać, że otrzymuje ono za mało pokarmu i płynów, że jest przegrzewane lub chore. Należy wówczas zasięgnąć porady lekarza, aby ustalił on przyczynę tak dużego spadku ciężaru ciała i.poradził, w jaki sposób przeciwdziałać mu. Zdarza się, że w dniu największego spadku ciężaru ciała u dziecka występuje nagłe podwyższenie ciepłoty ciała do 39—40°C. Jest to tak zwana „przejściowa — fizjologiczna gorączka", gorączka z wysuszenia i odwodnienia. U dzieci o większym ciężarze ciała, u których zwykle i jego spadek jest większy, częściej występuje „gorączka przejściowa". Ale gorączka u noworodka może wystąpić z różnych innych przyczyn — dlatego też matka po stwierdzeniu u dziecka podwyższonej ciepłoty ciała powinna pokazać je lekarzowi, ażeby upewnić się, czy dziecko nie jest chore.