A A A

Schorzenia gruczołów dokrewnych

Choroby gruczołów dokrewnych u kobiet są na ogół przeszkodą w zajściu w ciążę, a niekiedy znów ciąża staje się czynnikiem powodującym zaburzenia funkcji tych gruczołów. Czasami np. dochodzi w związku z ciążą do uszko-dzenia przysadki, nieraz wyzwala ona lekką nadczynność tarczycy, a stan około 60% chorych z nadczynnością tarczycy pogarsza się. Również zaostrza się moczówka prosta. Wystąpienie zmian w układzie kostnym, jak rozmię-kanie kości, poza brakiem wapnia i witaminy D, ma również tło hormonalne. Największe znaczenie ze wszystkich chorób gruczołów dokrewnych w ciąży ma cukrzyca. Cukrzyca jest schorzeniem dziedzicznym, przekazywanym potomstwu zarówno przez matkę, jak i przez ojca. Polega ona na niedostatecz-nym wydzielaniu przez trzustkę insuliny. U kobiet ciężarnych chorych na cukrzycę istnieje skłonność do poważnych powikłań, jak śpiączka cukrzycowa, zatrucie ciążowe, wielowodzie, nieprawidłowy przebieg porodu. Wysoki odsetek dzieci wykazuje zaburzenia rozwojowe, często dochodzi do obumierania płodów w ostatnich miesiącach ciąży lub zgonów noworodków w pierwszych dniach życia. Płody matek chorych na cukrzycę wykazują nadmierną wagę — przekraczającą 4000 g. U kobiet młodych często choroba wcale nie ujawnia się klinicznie i dopiero niektóre dane i objawy nasuwają przypuszczenie cukrzycy utajonej. Należą do nich: cukrzyca w rodzinie, występowanie samoistnych poronień, martwych urodzeń, płodów olbrzymich, wad rozwojowych, wielowodzia i zatrucia ciążowego. , Rozpoznanie cukrzycy zarówno jawnej, jak i utajonej jest sprawą stosunkowo prostą, a współczesne możliwości, jakimi dysponuje dziś medycyna, pozwalają na uchronienie prawie wszystkich ciężarnych od sytuacji niebezpiecznej. Również obniżył się odsetek martwych i uszkodzonych dzieci. Dobre wyniki zależą jednak wyłącznie od bezwzględnego przestrzegania, trybu życia i sposobu odżywiania, ustalonego wspólnie przez lekarza położnika i internistę. Chora na cukrzycę musi być badana przez lekarza co 2 tygodnie w pierwszej połowie ciąży, a co tydzień w drugiej. Około 34 tygodnia ciąży konieczne jest umieszczenie ciężarnej w szpitalu na oddziale ciąży powikłanej, gdzie zapada decyzja co do sposobu i terminu jej rozwiązania.