A A A

Przyzwyczajenie dziecka do porządku

Każda matka może przyzwyczaić małe dziecko do porząd¬ku dość wcześnie, bo już od 6 miesiąca życia, wysadzając je kilkakrotnie w ciągu dnia, najlepiej rano, gdy tylko dziecko się obudzi. W ten sposób możemy osiągnąć to, że w 8—9 miesiącu życia dziecko samo daje znać we właści¬wy sposób, że chce oddać stolec. To, że dzieci roczne, a cza¬sem nawet 1'Ai-roczne, stale oddają mocz i kał do majteczek, jest spowodowane tylko niedopatrzeniem matek, któ-re nie pracowały od wczesnego dzieciństwa nad przyzwyczajeniem dziecka do porządku. W żadnym razie nie należy stosować wtedy kar, takich jak bicie lub sadzanie na nocniczek na długi czas. gdyż w ten sposób na pewno nie osiągnie się zamierzonego celu; należy tylko pilnować je i często wysadzać.