A A A

Przygotowania do porodu - psychoprofilaktyka

Każda ciężarna powinna przygotowywać się do porodu przez całą ciążę, a więc regularnie kontrolować stan zdrowia, stosować odpowiednią gimnastykę, przestrzegać wytycznych, które zawarte są w odpowiednich podręcznikach lub podawane przez lekarza czy położną. Trzeba stwierdzić, że w dawnych czasach, w erze przed antybiotykami i niestosowania łączenia krwią, sporo kobiet ginęło przy porodzie. Obecnie sytuacja się zmieniła. Zgony matek należą do rzadkości i zdarzają się głównie z przyczyn niepołożniczych. W związku z tym wysunęło się na pierwszy plan zagadnienie zdrowia dziecka, które jeszcze dość częste jest zagrożone. Dlatego w opiece przedporodowej i w obserwacji porodu całą uwagę zwracamy na jego stan. Wymagania są więc o wiele większe, ponieważ chodzi nie tylko o zdrowie matki, ale i dziecka. Niemniej część nieświadomych pacjentek ma uczucie niebez-pieczeństwa, co stwarza zamknięte koło powiązań: strach — napięcie — ból. Uczucie lęku i wewnętrznego napięcia można zniwelować, zachowując równowagę psychiczną, przez zapoznanie się z fizjologią ciąży i porodu i przez umiejętne zachowanie się w tych okresach. Dlatego wskazane jest, aby ciężarna uczęszczała na wykłady i przerobiła pewne ćwiczenia na kursach w „szkole matek" prowadzonych przy oddziałach położniczych albo w poradniach K. Poza tym powinna unikać rozmów na temat porodu z osobami, które nie są do tego fachowo przygotowane. Od czasu do czasu zdarza się, że rodząca jest zupełnie wyczerpana już przy pierwszym bólu. Przeważnie jednak kobiety rodzą bez większego wysiłku, traktując poród jako zjawisko normalne. Niektóre chcą wyolbrzymić swoje przeżycia, zwłaszcza przed mężem czy przyjaciółkami, i czynią z siebie bohaterki. Słowem, jest wiele fałszywych i przerażających wyobrażeń o porodzie. Można ich uniknąć odpowiednio się do tego przygotowując. Aby w pełni docenić, jak ważne jest to przygotowanie, trzeba wiedzieć, że zespoły sterujące układu nerwowego i hormonalnego są podporządkowane odpowiednim ośrodkom międzymózgowia pozostającym pod wpływem kory mózgowej. Wszystkie narządy u człowieka są unerwione i działalność ich jest zależna od układu nerwowego. Zakończenia nerwowe z narządu przekazują podrażnienia, czyli bodźce, za pośrednictwem dróg nerwowych do mózgu. Z kolei mózg jest połączony za pomocą włókien nerwowych z całym ustrojem. Słowo działa na mózg człowieka jak podrażnienie wewnętrzne czy zewnętrzne. W zależności od stanu kory mózgowej, np. czy ona jest zmęczona, czy wypoczęta, różne będą reakcje na podrażnienie. Gdy jesteśmy np. przygnębieni czy przepracowani, niewyspani — wtedy bardzo dotkliwie odczuwamy najmniejsze podrażnienia. Odczuwanie bólu zależy od właściwości osobniczych, np. ludzie zrównoważeni, pogodni reagują słabiej niż przewrażliwieni. Jeżeli po odpowiednim przygotowaniu kobieta zrozumie, na czym polega poród i jak ma się w czasie porodu zachowywać, to odczuwane przez nią bóle będą lżej znoszone. Tym bardziej że w czasie ciąży i porodu powinna się bardziej troszczyć o stan dziecka niż o swój. W „szkole matek" kobieta powinna wysłuchać wykładów na następujące tematy: 1. Zapoznanie się z metodą psychoprofilaktyki. 2. Anatomia i fizjologia rozrodu. Wytłumaczenie, że poród jest normalnym wydarzeniem. 3. Przebieg 1 okresu porodu — zachowanie się .w tym okresie. 4. Przebieg II okresu porodu — zachowanie się w tym okresie. 5. Powtórzenie poprzednich wykładów. Po wykładzie są przeprowadzane krótkie ćwiczenia: 1) ćwiczenia ogólne pobudzające oddech i krążenie, 2) ćwiczenia mięśni klatki piersiowej i kończyn górnych, 3) ćwiczenia mające na celu pracę nad napięciem i roz-luźnieniem mięśni, 4) ćwiczenia specjalne na mięśnie brzucha, krocza, dna miednicy pod kątem przydatności do porodu.