A A A

Przewlekłe choroby nerek u ciężarnych

Początek choroby datuje się najczęściej przed zajściem w ciążę i ma charakter stanu zapalnego kłębuszków nerkowych. Przyczyna choroby nie jest jasna. Występują, podobnie jak w zatruciu ciążowym, obrzęki, podwyższone ciśnienie krwi oraz zmiany na dnie oczu. W badanym moczu stwierdza się na ogół charakterystyczne zmiany — przede wszystkim dużą ilość krwinek czerwonych i białko. Kobiety ciężarne z chorobą nerek mają dość często poronienia i porody przedwczesne. Nierzadko dołączają się także dodatkowe powikłania, jak np. zatrucie ciążowe, rzucawka, przedwczesne odklejenie łożyska. Płody wyka-zują objawy niedorozwoju i mają niższą wagę przy urodzeniu. Stan nerek u chorych z zapaleniem kłębuszkowym podczas ciąży zwykle się pogarsza i zasadniczo nie powinno się dopuścić do zajścia w ciążę albo ciążę przerwać po¬między 6—8 tygodniem. W przypadku ciąży bardziej za-awansowanej najlepsze jest skierowanie ciężarnej na oddział ciąży powikłanej.