A A A

Przed zajściem w ciążę

Po zawarciu małżeństwa kobieta w każdej chwili może zajść w ciążę, dlatego też oboje przyszli rodzice powinni dbać o swoje zdrowie. Na rozwój ciąży ma wpływ nie tylko choroba matki dająca objawy, ale i stany tzw. przedkliniczne, a więc bezobjawowe, kiedy zmiany można wy¬kryć tylko za pomocą prób laboratoryjnych, najczęściej biochemicznych (np. cukrzyca utajona może być rozpoznana dopiero przez badanie krzywej cukru we krwi, uszkodzenia nerek mogą być rozpoznane za pomocą specjalnych testów). Zazwyczaj z wywiadu rodzinnego czy osobniczego można wnioskować o potrzebie wykonania tych specjal¬nych badań. Należy zmienić pogląd na zdrowie i chorobę. Każdy z nas rodzi się bądź to z defektami, bądź ze skłonnościami do chorób. Można je wykryć przez okresowe badania, często dopiero biochemiczne, i niektóre z nich skorygować. Obecnie tylko u pewnej części rodziców mających dziecko z wadą wrodzoną można rozpoznać jawną chorobę. Przeważnie czują się oni dobrze i dopiero specjalne badania biochemiczne pozwalają ustalić u nich nieprawidłowość. Za koniecznością i celowością odpowiedniego dbania o stan zdrowia przed i w czasie ciąży przemawiają następujące fakty: wiele ciąż ulega samoistnemu poronieniu, czasem kończy się urodzeniem martwego dziecka lub zgonem noworodka. Wady wrodzone zdarzają się w l,5°/o wszystkich ciąż. Z każdych rodziców może urodzić się dziecko upośledzone umysłowo (3°/o wszystkich ciąż). Nie można więc opieki nad przyszłą matką zostawić losowi. Ogólnie wiadomo, że kobiety objęte opieką poradni K rodzą dzieci o wyższym współczynniku inteligencji niż kobiety nie objęte taką opieką.