A A A

Proszki i zastrzyki nie przerywają ciąży

Rozpowszechnione jest fałszywe mniemanie, że istnieją doskonałe środki — jakieś „zastrzyki zagraniczne", które zawsze i niezawodnie przerywają ciążę. Najczęściej stosowane są preparaty hormonu rujowTego, znanego u nas pod nazwą syntofoliny. Oczywiście stosowanie syntofoliny nie może dać oczekiwanego skutku, ponieważ na podstawie licznych badań ustalono, że ma ona zupełnie inne działanie i jest używana obecnie przez lekarzy w celu wręcz przeciwnym, a mianowicie właśnie dla utrzymania ciąży w razie zagrażającego poronienia. Znacznie gorzej jest jednak wtedy, gdy syntofolinę stosuje się bezkrytycznie w tych wypadkach, gdy ciąży nie ma, a zatrzymanie miesiączki nastąpiło z innych przyczyn. Takie postępowanie może spowodować poważne zaburzenia czynności jajników i innych gruczołów wewnątrzwydzielniczych, co z kolei może doprowadzić do licznych chorób. Leczenie tych zaburzeń bywa często trudne i uciążliwe. Często rówmież zwracają się kobiety do lekarzy, prosząc o doradzenie skutecznego sposobu i o zapisanie leków przerywających ciążę. Odmowa ze strony lekarza nie test zrozumiana w sposób właściwy. Wiele kobiet nie chce uwierzyć, że nie istnieją zastrzyki znane tylko niektórym lekarzom, zazdrośnie strzegącym swej tajemnicy. Gdyby istotnie tak było, przerywanie ciąży nie stanowiłoby poważnego zagadnienia i nie dochodziłoby w tych wypad kach do konieczności wykonywania zabiegów. Poza tym przy obecnym stanie wiedzy lekarskiej nie mogą istnieć żadne środki lecznicze znane tylko nielicznym osobom. Trzeba z całym naciskiem stwierdzić, że dotychczas nauka lekarska nie zna żadnego środka, stosowanego doustnie czy w postaci zastrzyku, za pomocą którego można byłoby przerwać rzeczywiście istniejącą ciążą bez następstw dla zdrowia. Po zastosowaniu tego rodzaju środków, czasami, chociaż niezmiernie rzadko, może nastąpić poronienie. Są to jednak przypadki wyjątkowe, w których poronienie nastąpiłoby niezależnie od zastosowanych leków, z innego powodu. Natomiast o wiele częściej występuje po tych lekach niewielkie krwawienie, które tylko uspokaja kobietę, ale ciąży nie przerywa, o czym dowiaduje się zainteresowana najczęściej za późno.