A A A

Praca ciężarnej

Praca w domu, zwłaszcza na wsi, może być o wiele cięższa niż w różnych instytucjach, toteż wytyczne dla pracy kobiet w ciąży powinny uwzględniać te momenty, które czynią dany rodzaj pracy niebezpiecznym dla płodu. Nad przestrzeganiem tych zasad musi czuwać cała rodzina, a nie tylko ciężarna i jej mąż. Rodzina powinna pomagać ciężarnej w gospodarstwie. W wielu rodzinach jest to przestrzegane. Nie zawsze czynnik społeczny może zastąpić możliwości rodziny. W wielu przypadkach rodzina jest w stanie izolować i ochraniać ciężarną przed niekorzystnymi wpływami psychicznymi i fizycznymi. W związku z wykonywaną pracą istnieją 2 rodzaje nie bezpieczeństw: 1) zatrucie chemikaliami i promieniami, 2) uszkodzenie krążenia maciczno-lożyskowego. Należy podkreślić, że łożysko jest „przyklejone" do ściany macicy i niewiele trzeba, aby się odkleiło częściowo czy całkowicie i powstało niedotlenienie płodu, a więc jego uszkodzenie lub śmierć. Praca ciężarnej nie może być wyczerpująca i niebezpieczna dla płodu. Od początku ciąży należy ją kierować do pracy lżejszej, trwającej nie dłużej niż 8 godzin dziennie. Najlepiej ogramlczyć jej pracę do 40 godzin na tydzień. W czasie pracy powinna ciężarna co godzina odpoczywać leżąc przez 10 minut, jeżeli jest to praca, przy której trzeba siedzieć lub stać. Nie wolno jej wykonywać prac związanych: 1) z podnoszeniem ciężarów, 2) z ciągłym chodzeniem, 3) z ciągłym utrzymywaniem równowagi, 4) z ciągłym stykaniem się z niebezpieczeństwem okaleczenia (np. przy obrabiarkach). Nie powinna również wykonywać prac związanych z czynnikami szkodliwymi i toksycznymi, jak anilina, benzol, toluen, dwusiarczek węgla, pochodne chlorowcowe, fosfor, terpentyna, ołów, rtęć, ni-trobenzol, substancje radioaktywne i promienie X. Nie wolno także ciężarnej pracować przy substancjach toksycznych, uszkadzających wątrobę czy nerki. Poza tym ciężarna nie powinna przebywać w pomieszczeniach, w których czuje się zapach tych substancji. Należy chronić ją także przed środkami teratogennymi, zwłaszcza na początku ciąży między 16 a 75 dniem jej trwania. Przy złym samopoczuciu powinna być zwalniana z pracy i w ogóle powinna często odpoczywać.