A A A

Poradnie D

Zorganizowanie poradni D dla dzieci zdrowych do lat 3 oraz poradni Di dla dzieci chorych do lat 14 umożliwia matkom wychowywanie dzieci pod staranną opieką lekarską. Każda matka powinna zapisać swoje dziecko do poradni D i regularnie zgłaszać się z nim na badanie, gdyż mając stały kontakt z lekarzem może we właściwy sposób wychowywać swoje dziecko. Porady są bezpłatne. Poza stałą kontrolą i pieczą nad prawidłowym rozwojem dziecka poradnie prowadzą walkę z krzywicą oraz przeprowadzają szczepienia ochronne. W zorganizowanych przy poradniach dla kobiet i dla dzieci „szkołach matek" uczy się młode i niedoświadczone matki prawidłowego pielęgnowania dzieci. Każda matka chcąc wychować zdrowe dziecko, musi ściśle przestrzegać porad lekarskich. Podane wyżej wskazówki z pewnością pomogą w wychowaniu swych pociech na zdrowych członków społeczeństwa.