A A A

Połóg

Połogiem nazywamy okres po porodzie, w którym zmiany w obrębie narządu rodnego ulegają inwolucji — zwijaniu przez okres 6—8 tygodni. Powrót zaś stanu ogólnego do normy trwa dłużej, w zależności od czasu trwania karmienia. Niektóre znamiona macierzyństwa pozostają na stałe (blizny, stan szyjki macicy). W czasie ogólnej regresji i powrotu do stanu sprzed ciąży rozpoczyna się czynność gruczołu piersiowego przez wydzielanie najpierw siary, a następnie mleka. Macica po porodzie waży 1 kg. Na skutek zwijania sie komórki zmniejszają swą długość i objętość, inne zanikają, tak że w końcu 6 tygodnia macica osiąga swoją normalną wagę 60 gramów. Karmienie dziecka sprzyja szybszemu zwijaniu się macicy. W jamie macicy, w miejscu, w którym znajdowało się łożysko, następuje gojenie się rany, oddzielają się strzępki tkanek i krew, tworząc tzw. odchody połogowe. Z dnia na dzień zmienia się charakter odchodów: odchody krwisto-czerwone 1—3 dni, surowiczo-różowe 4—5 dni, śluzowo-białe w następnych dniach połogu. Od 4—6 tygodnia po porodzie odchody zanikają. Ponieważ w od¬chodach znajdują się bakterie, istnieje więc możliwość przeniesienia drobnoustrojów na ręce i brodawki (zaka¬żenie sutka).