A A A

Plany życiowe dziewcząt a prawa biologiczne

W procesie dojrzewania charakter człowieka ulega coraz większej krystalizacji. Dużą rolę odgrywa wykształcenie się samodzielności oraz tych wszystkich właściwości, które zazwyczaj obejmujemy nazwą zjawisk woli. Po osiągnięciu dojrzałości popędy powinny być ujęte w karby uczuć oraz nakazów społecznych i etycznych, a życie człowieka podporządkowane kryterium realnego krytycyzmu. Zapewnić powinno ono osiągnięcie celów własnych oraz celów obliczonych na dobro ogólne. Popęd seksualny traci więc często swój odrębny, izolowany charakter, a działając wspólnie i harmonijnie z innymi popędami: syntonicznym, poznawczym, samozachowawczym, stać się może źródłem takiego uczucia, które mogłoby być podwaliną trwałego związku dwojga ludzi. Plany małżeńskie powstają u dziewcząt o wiele wcześniej niż u chłopców. Dziewczęta też wcześniej, znacznie racjonalniej i praktyczniej przystępują do realizacji małżeństwa. W okresie dojrzewania dziewczęta powinny być zaznajomione z niektórymi prawami biologicznymi, tak aby wynikłe z nich zasady mogły być w życiu realizowane. Powinny one zatem znać swój plan życia biologicznego i skonfrontować go z planem życia zawodowego. Obecnie najczęstszy błąd, zwłaszcza u kobiet z wyższym wykształceniem, wynika z nieliczenia się ze sprawami związanymi 7. życiem biologicznym i koncentrowania całego wysiłku na życiu zawodowym. Każda kobieta znajduje się pod wpływem zróżnicowanych czynników biologicznych prowadzących do zmian zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Przy układaniu planów życiowych już dorastająca dziewczynka powinna być uświadomiona o wpływie poszczególnych faz cyklu miesiączkowego, jak również ciąży i porodu na stan ogólny i samopoczucie kobiety. Musi również zdawać sobie sprawę z obowiązków wynikających i wiążących się z wychowywaniem dziecka, które co najmniej do 3 roku życia powinno stanowić z matką biologiczną całość ze względu na intensywny rozwój w tym okresie, dotyczący zwłaszcza jego mózgu. Robiąc więc plany życiowe należy te momenty uwzględnić. Dziewczyna powinna zdawać sobie sprawę, że w planowaniu życia należy opierać się na podstawach prawideł przyrodniczych, których nie można pominąć. Nie można w życiu spodziewać się sukcesów i zadowolenia, jeżeli jest ono pozbawione planów. W układaniu planu powinna korzystać z rad ludzi doświadczonych, a zwłaszcza rodziców i nauczycieli, oraz wyrabiać w sobie zdolność przewidywania, ten tzw. drugi stopień inteligencji.