A A A

Pięlęgnowanie niemowlęcia

W rozdziale dotyczącym pielęgnowania noworodka i niemowlęcia pragniemy podać podstawowe wiadomości z zakresu rozwoju, pielęgnowania, odżywiania i zapobie¬gania chorobom zakaźnym dziecka. W ten sposób pragniemy pomóc aktualnym i przyszłym matkom w prawidłowym wychowaniu ich dzieci oraz unikaniu tak często jeszcze spotykanych błędów w postępowaniu z dzieckiem. Mimo rozszerzającej się z roku na rok sieci poradni D, wydawania coraz większej liczby popularnych broszur z zakresu pielęgnacji niemowlęcia, stałego prowadzenia przez lekarzy, położne i pielęgniarki ..Szkoły Matek" z pogadankami i pokazami, w codziennej pracy zbyt często spotykamy się z młodymi matkami całkowicie nie przygotowanymi do tak ważnego i odpowiedzialnego za¬dania, jakim jest wychowanie dziecka. Nierzadko jeszcze zbieramy skutki szkodliwych rad i zaleceń udzielanych przez otoczenie młodej i niedoświadczonej matce. Dlatego też podajemy najważniejsze zasady postępowania z noworodkiem i niemowlęciem, które pomogą wielu kobietom uniknąć błędów w pierwszym okresie samodzielnej opieki nad dzieckiem. Oczekując przyjścia na świat dziecka już na dwa — trzy miesiące przed spodziewanym porodem przyszła matka powinna pomyśleć o przygotowaniu wyprawki oraz niezbędnych przedmiotów potrzebnych do pielęgnowania dziecka.