A A A

Okres przekwitania

Przekwitanie (klimakterium) oznacza w życiu kobiety okres przejściowy, w którym dochodzi do wygasania czynności jajników i zakończenia możliwości rodzenia. Zmniejszona czynność jajników powoduje zaburzenia w całym układzie gruczołów wewnętrznego wydzielania, co ma swój wpływ na cały ustrój kobiety. W jajnikach przestają dojrzewać komórki jajowe i w następstwie tego przestaje być produkowany progesteron. W następnym etapie zaniku czynności jajników ustaje wytwarzanie w nich estrogenów (follikuliny). Proces ten u niektórych kobiet może przebiegać nie¬postrzeżenie, bez żadnych objawów i dolegliwości, ale częściej daje różne zaburzenia, które niekiedy są bardzo przykre. Przekwitanie u kobiet w Polsce występuje najczęściej między 45 a 55 rekiem życia. Tylko u 3% kobiet zaczyna się przed 40 rokiem życia. Między 40 a 44 występuje tylko u 20°/o kobiet. Wydaje się, że kobiety, które zaczynają wcześnie miesiączkować, później przechodzą okres prze-kwitania, a odwrotnie, te, u których pierwsze miesiączki wystąpiły w 17—20 roku życia, wcześniej mają okres przejściowy. Okres przekwitania trwać może kilka lub kilkanaście lat, najczęściej około dwóch lat.