A A A

Ogólne wytyczne z zakresu ćwiczeń

Szczególne znaczenie w przygotowaniu do aktywnego i świadomego porodu przypisuje się ćwiczeniom oddechowym. Ćwiczenia te mają przede wszystkim na celu lepsze dotlenienie płodu oraz złagodzenie dolegliwości porodowych, a nadto wzmożenie czynności porodowej mięśnia macicy oraz wydatną pracę mięśnia tłoczni brzusznej w II okresie porodu. Ćwiczenia oddechowe przeponą polegają na uwypukle niu brzucha z jednoczesnym głębokiem wdechem przez nos, a następnie na wciąganiu brzucha z nasilonym wydechem przez usta otwarte (jak przy zdmuchiwaniu świecy). Należy je wykonywać codziennie, szczególnie rano i wieczorem w pozycji leżącej na wznak, na boku lub siedzącej na krześle. Aby właściwie przygotować się do porodu, trzeba ćwiczyć oddechy w różnym rytmie (8, 16, 32 oddechy na min.), co ułatwia dostosowanie oddechu do siły natężenia skurczu podczas akcji porodowej, podczas której im skurcz silniejszy, tym szybsze i płytsze oddechy. W przerwach pomiędzy skurczami podczas porodu należy odpoczywać, rozluźniać mięśnie, ułożyć ciało swobodnie na boku i regenerować siły do dalszej pracy. W czasie ćwiczeń oddechowych należy przygotować się do II okresu porodu. W tym celu trzeba zwiększyć pojemność życiową płuc poprzez zatrzymywanie oddechu na 20—30 sek. Będzie to bardzo pomocne podczas parcia, gdzie właściwe dotlenienie dziecka oraz aktywna współpraca rodzącej pozwoli na szybszy i sprawniejszy poród. Niektórzy radzą jednocześnie z głębokim oddechem wykonywać gładzenie dolnej połowy brzucha (jest to działanie na układ nerwowy przez zakończenie nerwów w skórze). Płasko ułożone dłonie w czasie wdechu przesuwają się wzdłuż linii pępkowej ku spojeniu łonowemu, by nad spojeniem łonowym wywrzeć końcami palców mały ucisk na powłoki brzuszne. W czasie wydechu dłonie ruchem półkolistym przesuwają się na zewnątrz wzdłuż pachwin do pępka. Czynności te wykonujemy równomiernie, a przy intensywnych skurczach trzeba je wykonywać mocniej. Przy dolegliwościach bólowych od-czuwanych w okolicy kręgów należy gładzić ten rejon.