A A A

Odpępnienie noworodka i pierwszy opatrunek pępowiny

Położna, która przyjmuje poród, zaraz po urodzeniu się dziecka przeciera wacikiem zmoczonym w 75° spirytusie sznur pępowiny, po czym go podwiązuje i przecina. W sznurze pępowinowym znajdują się naczynia krwionośne. Bezpośrednio po przecięciu pępowiny położna zawija pozostały jej kawałek (około 2*/a cm) gazą wyjałowioną (oczyszczoną z zarazków przez wygotowanie jej w gorącej wodzie lub przez poddanie działaniu gorącego suchego powietrza) oraz polewa 75% czystym spirytusem lub wódką. Do obowiązków położnej należy nie tylko przyjęcie porodu, ale również i opieka nad matką i dzieckiem w okresie połogu. Podczas codziennych wizyt w domu położnicy obowiązkiem położnej jest wykonanie opatrunku reszty pępowiny, tzw. kikuta pępowinowego. Przed przystąpieniem do opatrunku pępka należy bardzo dokładnie wymyć ręce mydłem, a paznokcie krótko obcięte wyszorować szczotką. Wymyte ręce trzeba dodat¬kowo przetrzeć spirytusem. Przy wykonywaniu opatrunku pępka przestrzeganie skrupulatnej czystości jest bardzo ważne, ponieważ wszelkie zabiegi wykonywane przy pępku nie dość czystymi rękoma grożą dostaniem się za¬razków do naczyń krwionośnych pępowiny, a następnie do organizmu dziecka, co może wywołać ogólne zakażenie, niejednokrotnie powodujące śmierć dziecka. Następnego dnia po porodzie położna sprawdza, czy kikut pępowiny podsycha i czy opatrunek nie został zabrudzony. Jeżeli opatrunek jest zanieczyszczony, a kikut pępowiny jest wilgotny, położna zmienia gazę, zmoczywszy ją przedtem w 75% spirytusie. Około 10 dnia życia kikut pępowiny odpada, a na miejscu przyszłego pępka widać maleńką rankę, która w ciągu .3—5 dni powinna zagoić się. Czasem w rance tej gromadzi się trochę wydzieliny śluzowo-ropnej, dlatego też przy codziennej toalecie dziecka trzeba przemywać