A A A

Ochrona prawna zdrowia kobiety i dziecka

W części tej znajdzie Czytelniczka omówienie zagadnień prawnych związanych z pracą kobiet w ogóle, a kobiet ciężarnych w szczególności. Dowie się, jak i kiedy należy wykorzystać urlop macierzyński, kiedy przysługuje prawo do bezpłatnej wyprawki, jakie przywileje ma matka karmiąca i matka chorego dziecka. W razie konieczności przerwania ciąży znajdzie wskazówki, jakie musi przygotować dokumenty w celu uzyskania zezwolenia na legalne wykonanie zabiegu. Traji na wiele wskazówek, które pomogą jej w różnych kłopotach życiowych.