A A A

Ochrona dziecka przed zakażeniem

Przy pielęgnowaniu dzieci należy zwracać baczną uwagę na ochronę dziecka przed stykaniem się z różnymi ludźmi. Matki, zwłaszcza młode i niedoświadczone, a szczęśliwe i kochające swe dziecko, lubią chwalić się i pokazywać swoją pociechę wszystkim znajomym i odwiedzającym. Zapominają o tym, że ubrania ludzi dorosłych są pełne kurzu, a więc i zarazków, że dorośli stykają się z różnymi ludźmi — zdrowymi i chorymi, że na ubraniu i rękach mo¬gą przenieść wiele niebezpiecznych zarazków. Poza tym matka nie może wiedzieć, czy ktoś z odwiedzających nie jest chory na gruźlicę i czy nie zarazi dziecka tą tak bardzo niebezpieczną dla niego chorobą. Rozpowszechniony jest u nas zwyczaj, że każdy gość przychodzący do domu, w którym jest małe dziecko, oka¬zuje mu swoje zainteresowanie i uczucie, biorąc je na rę¬ce, nosząc, a nawet całując. Matki świadome olbrzymiego niebezpieczeństwa dla dziecka, jakim jest stykanie się z przypadkowymi ludźmi, powinny kategorycznie zabronić obcym zbliżania się do dziecka, a tym bardziej brania go na ręce czy całowania. Trzeba pamiętać, że im później dziecko zetknie się z zarazkami chorobotwórczymi, tym lepiej.