A A A

Obliczenie przybliżonego terminu porodu

Ciąża trwa średnio około 280 dni (40 tygodni) — 10 rme sięcy księżycowych licząc od pierwszego dnia^ ostatniej miesiączki. Okres ciąży u kobiet z dłuższym cyklem mie siączkowym jest dłuższy, z krótszym -— krótszy. Ciężę pracująca kobieta rodzi przed czasem. Praktycznie termin porodu oblicza się w sposób następujący: od 1 dnia ostat niej miesiączki odejmuje się 3 miesiące i dodaje 7 dn (oczywiście po dodaniu roku). Można przewidywać termin porodu na podstawie pierwszych ruchów płodu, które wie loródki odczuwają już w 18 tygodniu ciąży, a pierwiastk w 20 tygodniu. Lekarz może ustalić datę porodu na pod stawie wielkości macicy i wysokości jej dna. Zazwyczaj na 2—3 tygodnie przed tym terminem obniża się dno ma cicy, co ciężarna odczuwa jako ulgę w oddychaniu.