A A A

Objawy poprzedzające okres przekwitania

Okres przekwitania -nie występuje nagle. Zazwyczaj poprzedzają go objawy zapowiadające nadejście właściwego okresu zakończenia czynności jajników. Rodzaj i nasilenie objawów początkowych bywa bardzo różny. Najwcześniejszymi zwiastunami zbliżającego się okresu przekwitania są zaburzenia miesiączkowania. Krwawienia miesiączkowe stają się nieregularne, występują nieraz z dłuższymi lub krótszymi przerwami. Zmienia się także ich nasilenie — stają się krótsze lub dłuższe o zmiennej obfitości. Częste i obfite krwawienia występujące w tym czasie nie powinny być przez kobiety lekceważone, gdyż mogą prowadzić do niedokrwistości oraz mogą towarzyszyć różnym schorzeniom narządu rodnego. Niejednokrotnie w tym czasie występują takie objawy, jak. uczucie cią żenia w dole brzucha, bóle w okolicy krzyżowej, powięk szenie gruczołów piersiowych, a przede wszystkim zawro ty, bóle głowy, uderzenia gorąca, pocenie się i okresowa bezsenność. Bardzo przykre dla kobiety są dołączające się niekiedy zaburzenia równowagi psychicznej, mające różny przebieg. U jednych kobiet pojawia się zobojętnienie i brak zainte resowania się otoczeniem, upadek sił, u innych natomiast wzrasta w tym czasie drażliwość, co staje się powodem szeregu konfliktów w życiu osobistym, a także na terenie pracy. W tym okresie często występują i inne zaburzenia, jak podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, zdarzają się doleg liwości ze strony przewodu pokarmowego, zaznacza się skłonność do otyłości, a także pojawiają się schorzenia stawów. Zachodzą też zmiany w narządzie rodnym. Zwiększa się ilość wydzielanego śluzu w gruczołach szyjki macicy i sromu, czego przejawem są upławy. Jest to zjawisko przejściowe. • , Okres przedklimakteryczny, okres zwiastunów, trwa rok, a czasem kilka lat. Stopniowo organizm kobiety przy stosowuje się do zmian, jakie powstały w układzie hormo nalnym w wyniku zmienionej czynności jajników.