A A A

Objawy kolejnych faz w okresie przekwitania

Po okresie objawów zwiastujących okres przejściowy na stępuje zatrzymanie miesiączkowania, zwane menopauzą W tym czasie zupełnie ustaje czynność hormonalna jajni ków i w ustroju przestają krążyć hormony jajnikowe a narząd rodny stopniowo ulega zanikowi. Zmniejszają się rozmiary macicy, pochwa ulega zwężeniu. Początkowo wy dzielina z pochwy jest obfita, pojawia się świąd sromu a po pewnym czasie występuje pieczenie w pochwie i uczu cie suchości. Zachodzą również zmiany w ogólnym wyglądzie kobiety Zaokrągla się sylwetka i często występuje otyłość. Obfit podściółka tłuszczowa odkłada się na biodrach, na podbrzu szu, włosy tracą połysk, wypadają i rzedną. Czasami poja wia się dodatkowo owłosienie na twarzy: na brodzie i po wyżej wargi górnej. W pojedynczych przypadkach występują dolegliwości ze strony narządu krążenia. Kobiety skarżą się na bóle w oko licy serca, rzadziej występują obrzęki nóg i rąk. Okreso wo wzrasta ciśnienie krwi. Czas trwania zaburzeń przekwitania przedłuża się nie kiedy do roku, a czasem nawet do kilku lat po ustaniu mie siaczek. Czasami zaburzenia i dolegliwości występują kilka lat po całkowicie bezobjawowo przebiegającym okresie przejś ciowym. Do późnych zaburzeń tego okresu należą uderzenia krwi do głowy, pocenie się, dolegliwości stawowe, utrata pa mięci i depresja.