A A A

Objawy ciąży

Za najwcześniejsze objawy ciąży uważa się zwykle nie-wystąpienie miesiączki w przewidzianym terminie. Jest to słuszne -— z tym zastrzeżeniem, że niekiedy miesiączka może opóźnić się lub zatrzymać także z innych przyczyn (np. wstrząs psychiczny, zmiana klimatu).Do pozostałych wczesnych objawów ciąży zaliczamy nudności, czasem prowadzące nawet do wymiotów, brak apetytu, powiększenie i pewną bolesność piersi oraz zmiany w ogólnym samopoczuciu. Wystąpienie podanych objawów powinno skłonić kobietę do zasięgnięcia porady lekarskiej. Wraz ze wzrostem ciąży powiększa się macica. W drugim miesiącu ciąży osiąga ona wielkość pomarańczy i wówczas ciąża może być rozpoznana przez lekarza. Najwcześniej można rozpoznać ciążę drogą badania moczu na obecność hormonów gonadotropowych. Badanie przeprowadza się na myszkach lub 'królicach albo drogą prób aglutynacyjnyeh. Dodatkowym objawem występującym wyraźnie po 2 miesiącach jest obecność siary w sutkach (po ucisku brodawki wydostaje się błyszcząca kropelka). Kobieta powinna jak najwcześniej dowiedzieć się, że jest w ciąży, aby od początku stworzyć najlepsze warunki dla jej rozwoju przez izolację od ujemnych wpływów środowiska, unikanie emocji, przeżyć, przyjmowanie leków i przez odpowiednią dietę. Powinna zwrócić się do swego lekarza rejonowego celem potwierdzenia ciąży i ewentualnego wykonania badań pracownianych. Nie należy cze-kać z tym na wystąpienie niepożądanych objawów lub złego samopoczucia w czasie ciąży. Rozwój ciąży może być kontrolowany tylko na drodze badali pracownianych, głównie biochemicznych, wykonywanych co miesiąc (jeżeli nie ma wskazań do częstszych badań). Na początku ciąży należy określić grupę krwi, morfologię krwi, badanie ogólne moczu, odczyn Wassermanna (WR), wykonać rozmaz na czystość pochwy i rozmaz z pochwy w kierunku wykrycia komórek nowotworowych (jeżeli nie był przed ciążą wykonany). Badanie rtg klatki piersiowej powinno być wykonane tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za wskazane. Następnie wykonywane są badania, które zleca lekarz w celu skontrolowania stanu pewnych narządów czy układów. A więc np. przy uprzednich porodach dużych płodów należy wykonać badanie krzywej cukru, w przypadkach nieudanych poprzednich ciąż trzeba przeprowadzić szereg badań zarówno u matki, jak i u ojca. Ciężarna musi uświadomić sobie, że dziecko jest wspólnym dziełem mężczyzny i kobiety, dlatego ojca nie wolno wyłączać z opieki przedporodowej.