A A A

O narządach rodnych kobiety

Narząd rodny kobiety sprawuje bardzo ważne czynności. Do najważniejszych należy podtrzymywanie gatunku — rozród. W jajniku rozwijają się i dojrzewają komórki jajowe, a ponadto przez cały okres dojrzałości płciowej kobiety wytwarzane są hormony, które mają wielki wpływ na cały organizm kobiety. W macicy zagnieżdża się zarodek i tam rozwija się płód. Pochwa jest narządem służącym do spółkowania, a w czasie porodu staje się kanałem, przez który rodzi się płód. Ustrój kobiety charakteryzuje zespół cech płciowych, który odróżnia ją od mężczyzny. W zależności od ważności tych cech dzieli się je na pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne. Najważniejszą, pierwszorzędną cechą płciową są jajniki, one wytwarzają komórki jajowe oraz produkują hormony żeńskie. Obecność jajników decyduje o płci żeńskiej. Cechami płciowymi drugorzędnymi u kobiety są narządy, których rozwój i czynność zależy od czynności jajników, a więc są to srom, pochwa, macica, jajowody itd. Cechy płciowe trzeciorzędne to te najliczniejsze znamiona — odnoszące się do budowy kośćca, rozmieszczenia tkanki tłuszczowej, owłosienia, usposobienia itp. -— stwarzające sylwetkę kobiety. Kobieta powinna znać budowę narządu rodnego i jego prawidłowe czynności, powinna również zapoznać się 7. metodami zapobiegania schorzeniom narządu rodnego oraz z postępowaniem w przypadku objawów chorobowych. Narząd rodny kobiety jest zbudowany w ten sposób, że istnieje połączenie między światem zewnętrznym a jamą brzuszną poprzez pochwę, macicę i jajowody. Organizm kobiety jest więc stale narażony na możliwość wtargnięcia zarazków przez narząd rodny do jamy brzusznej, co stwarza duże zagrożenie dla zdrowia, a czasem dła życia kobiety. Taka budowa narządu rodnego oraz bliskie sąsiedztwo cewki moczowej i odbytu nakazuje szczególnie dokładne przestrzeganie higieny osobistej i zwracanie się po poradę do lekarza przy jak najmniejszych objawach chorobowych. Wszelkie zanieczyszczenia pochwy, niedbanie o czystość ■zewnętrznych części rodnych, wszelkie manipulacje, zakładanie tamponów, wykonywanie jakichś zabiegów przez same kobiety, nieprzestrzeganie zasad czystości przy prowadzeniu porodów — mogą prowadzić do ciężkich stanów zapalnych narządu rodnego, zapalenia otrzewnej w jamie brzusznej oraz do ogólnego zakażenia. Narząd rodny kobiety już ze względu na samą budowę i tak ważne czynności musi być pielęgnowany i utrzymywany w idealnej czystości. Należy szczególnie przestrzegać zasad higieny przy zranieniach narządu rodnego, występujących w różnych warunkach, ponieważ wtedy zarazki chorobotwórcze mogą szczególnie łatwo i szybko dostać się do ustroju kobiety. Do sytuacji tych należą: uszkodzenie błony dziewiczej, okres jajeczkowania, w czasie którego na powierzchni jajnika powstaje ranka w miejscu pękniętego pęcherzyka Oraafa, miesiączka, poronienie i poród — doprowadzające do powstania rany w jamie macicy.