A A A

Nudności i wymioty

W pierwszych tygodniach ciąży mdłości występują u około 50% ciężarnych, a wymioty u około 30%. Najczęściej pojawiają się one na czczo lub czasem kilka razy w ciągu dnia. Występują one niezależnie od jakości i ilości spoży-wanych pokarmów i są uważane za charakterystyczne objawy ciąży, tak że wiele kobiet, które już rodziły, na tej podstawie rozpoznaje u siebie ciążę. Nudności te najczęściej mijają po 3 lub 4 miesiącach i nie są szkodliwe. Częś-ciej pojawiają się u kobiet nerwowych, łatwo pobudliwych. Oprócz małości objawem ciąży bywa czasem zmiana smaku i powonienia. Czasem w pierwszych tygodniach ciąży dołączają się też wymioty. Aby zapobiec tym dolegliwościom, należy jadać w małych ilościach, ale za to częściej. Pokarmy stałe i płynne należy spożywać oddzielnie w pewnych odstępach czasu. Wymioty częściej występują po pokarmach płynnych, spo-żywanych w większej ilości. Prostym postępowaniem zapobiegającym występowaniu wymiotów jest zjedzenie na czczo przed wscaniem z łóżka, w pozycji leżącej 1—2 sucharków. Po zjedzeniu sucharków należy pozostać w łóżku jeszcze około 20 minut, potem powoli wstać, ubrać się i dopiero wtedy zjeść resztę śniadania. Nudności ustępują czasami po zmianie miejsca pobytu, otoczenia i trybu życia. Jeżeli dolegliwości nie cofają się, a nawet nasilają i wymioty występują zarówno na czczo, jak i po każdym posiłku, powtarzają się kilka czy nawet kilkanaście razy dziennie, ciężarna zaś traci na wadze, jest coraz bardziej osłabiona, źle śpi, ma bóle głowy, staje się apatyczna — to w takiej sytuacji trzeba natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Stan taki wymaga leczenia szpitalnego, które zapobiega powstaniu groźnych powikłań. W rzadkich przy-padkach, kiedy leczenie szpitalne nie przynosi poprawy, konieczne jest przerwanie ciąży. Przy uporczywych wymiotach należy zaraz udać się do lekarza, który oceni, czy są to objawy przystosowywania się ustroju do zmienionych warunków ciąży, czy też objawia się w ten sposób zatrucie ciążowe, wymagające specjalnego leczenia. Objawem często spotykanym u ciężarnych jest zgaga, tj. uczucie palenia w przełyku i żołądku. Występuje ona zwłaszcza w jakiś czas po jedzeniu. Dolegliwości tego rodzaju, bardzo nieprzyjemne, występują na początku, a czasami pod koniec ciąży. Ustępują całkowicie po wypiciu płynów alkalicznych, jak woda sodowa, woda Vichy itp.