A A A

Nowotwory narządu rodnego

Nowotwory narządu rodnego mogą być łagodne i złośliwe. Niektóre nowotwory mają postać guzów, inne mogą mieć postać owrzodzenia. Nowotwory łagodne — rosną powoli, są wyraźnie odgraniczone od otaczających je tkanek i na ogół nie powodują wyniszczenia ustroju. Komórki tych nowotworów nie wnikają do naczyń krwionośnych i chłonnych i nie przenoszą się do innych narządów, tzn. nie tworzą przerzutów. Łagodny guz usunięty podczas operacji nie odrasta. Do nowotworów łagodnych narządu rodnego należą: torbiele jajnika, mięśniaki macicy nazywane też włókniaka-mi, polipy szyjki macicy lub trzonu. Zawsze każdy guz należy usunąć operacyjnie, przede wszystkim dlatego, że daje dolegliwości, a rozrastając się zaburza czynność sąsiednich narządów; istnieją również przypadki zezłośliwienia guzów. Każdy usunięty guz należy dokładnie przebadać, aby określić jego budowę histologiczną. Torbiele mogą występować w każdym wieku kobiety, spotyka się je i u dziewczynek przed okresem pokwita-nia, u kobiet dojrzałych i u staruszek. Wielkość ich bywa różna. Dają one różne dolegliwości — najczęściej bóle, zaburzenia miesiączkowania, niepłodność, czasem powiększenie się brzucha. Leczenie torbieli jest tylko operacyjne. Każdą torbiel należy usunąć, gdyż może być przyczyną groźnych powikłań, np. może ulec skręceniu lub zezłośliwieniu. Mięśniaki macicy są to guzy łagodne, które rosną w samym mięśniu macicy. Tworzą się najczęściej u kobiet między 30—40 rokiem życia, częściej u tych, które nie rodziły. Guzy te, jeżeli są małe, nie sprawiają żadnych dolegliwości. U kobiet znajdujących się w okresie bliskim prze-kwitania można nie leczyć małych mięśniaków, ale zawsze co 3—4 miesiące trzeba przeprowadzić badania u ginekologa w celu stwierdzenia, czy nie mają tendencji do powiększania się. Po ustaniu miesiączkowania, po zaprzestaniu czynności hormonalnej jajników mięśniaki niekiedy nawet się zmniejszają. Jeżeli mięśniaki macicy rosną i osiągają duże rozmiary, mogą dawać różne dolegliwości. Najgroźniejsze są krwawienia, często obfite i długotrwałe. Duże mięśniaki powodują parcie bolesne na mocz, bóle w dole brzucha. Mięśniaki duże oraz szybko rozrastające się, dające dolegliwości — leczy się operacyjnie, tzn. wycina się guz, a jeżeli guzy są liczne, wycina się całą macicę. Polipy są to twory powstałe z rozrostu błony śluzowej szyjki lub trzonu macicy. Powstają u kobiet w okresie dojrzałości płciowej oraz po okresie przekwitania, a czasem u staruszek. Powodują krwawienia, upławy oraz plamienia po stosunku i po płukaniu pochwy. Mogą być przyczyną niepłodności. Leczenie polega na ich usunięciu. Nowotwory złośliwe rozrastają się bardzo szybko, niszczą sąsiednie tkanki oraz mogą dawać nowe ogniska rozrostu nowotworowego w odległych tkankach i narządach, tzw. przerzuty. Nowotwór złośliwy narządu rodnego może być umiejscowiony na sromie, w pochwie, w szyjce lub w trzonie macicy, a także w jajnikach i jajowodach. U kobiet najczęściej spotykanym nowotworem jest rak szyjki macicy. Najczęściej rozwija się między 35 a 50 rokiem życia, czasami nawet u kobiet młodszych, jak również u kobiet starszych. Jednym z najwcześniejszych objawów raka szyjki macicy są upławy. We wczesnym okresie choroby mogą one być przezroczyste i wodniste bez zapachu. Potem stają się obfite, mogą zawierać domieszkę krwi — przypominają wtedy popłuczyny mięsne i mają przykry zapach. Dalszym objawem schorzenia są krwawienia, początkowo występują one po urazie, jakim może być np. irygacja, stosunek płciowy, a następnie niezależnie od urazów. Bóle zjawiają się dość późno, kiedy choroba jest zaawansowana. W przeciwieństwie do raka szyjki rak trzonu macicy rozwija się zazwyczaj u kobiet starszych i charakteryzuje się krwawieniami, które występują po okresie przekwitania. Na całym świecie w instytutach naukowych i w klinikach prowadzone są badania nad przyczynami wywołującymi zmiany nowotworowe. Jakkolwiek nie znana jest jeszcze przyczyna, która prowadzi do powstawania nowotworów złośliwych, to duże osiągnięcia poczyniono we wczesnym wykrywaniu i leczeniu raka. Istnieją metody wczesnego rozpoznawania raka szyjki macicy, a to dlatego, że część pochwowa szyjki jest łatwo dostępna w czasie badania klinicznego. Poza badaniem gi-nekologicznym rozporządzamy badaniem cytologicznym i kolposkopem, który powiększa obraz i pozwala dokładnie oglądać część pochwową macicy. W przypadkach koniecznych możemy łatwo pobrać wycinek tkanki do badania mikroskopowego, aby dokładnie ocenić istniejące zmiany. Wiemy ponadto, że niektóre zmiany na szyjce macicy stanowią tzw. stan przedrakowy i nie leczone doprowadzają do rozwinięcia się nowotworu. Toteż wszelkie nadżerki, poporodowe pęknięcia szyjki macicy, stany zapalne pochwy i szyi, polipy itp. należy wcześnie rozpoznawać i skutecznie leczyć. Takie postępowanie zapobiega rozwijaniu się tej groźnej choroby. Przy zauważeniu jakichkolwiek zmian w narządzie rodnym kobieta powinna zgłosić się na wszelkie badania, gdyż opóźnienie w leczeniu może spowodować groźne dla życia następstwa. Leczenie nowotworów narządu rodnego Istnieją różne sposoby leczenia nowotworów narządu rodnego. Leczenie chirurgiczne za pomocą operacji, leczenie energią promienistą (promieniami Roentgena, radu, kobaltu itd.) oraz leczenie za pomocą środków chemicznych. Bardzo często po leczeniu operacyjnym, które polega na doszczętnym usunięciu zajętego przez nowotwór narządu, stosuje się jeszcze naświetlania w celu zniszczenia tych komórek nowotworowych, które mogły pozostać po operacji. Czasami naświetlania powtarza się kilkakrotnie, w pewnych odstępach czasu. W ostatnich latach wprowadzono leki doustne i w zastrzykach dożylnych, tzw. leki cytostatyczne, które niekiedy są stosowane po leczeniu operacyjnym i po naświetlaniach. Każda kobieta leczona operacyjnie oraz naświetlaniami musi przez wiele lat pozostawać pod opieką lekarza, najlepiej w tym samym szpitalu czy instytucie, w którym rozpoczęła leczenie. Leczenie raka jest tym skuteczniejsze, im wcześniej został rozpoznany. Trzeba pamiętać, że nowotwór złośliwy jest schorzeniem bardzo poważnym, leczenie różnymi domowymi sposobami, czy też ziołami przez znachorów nigdy nie daje dobrych wyników, a opóźniając dogodny moment wczesnego leczenia, skazuje kobiety na ciężkie powikłania. W naszym kraju istnieją instytuty onkologiczne oraz poradnie onkologiczne, które prowadzą badanie chorych i zajmują się ich leczeniem.