A A A

Nieprawidłowości łożyska, pępowiny i błon płodowych

Wydalone jaja płodowe w samoistnych poronieniach często wykazują zaburzenia w rozwoju kosmków, poprzez które, jak już wiemy, odbywa się dostarczanie tlenu i wszystkich substancji potrzebnych do rozwoju jaja płodowego. Również łożyska w późniejszym okresie ciąży w niektórych przypadkach wykazują pewne nieprawidłowości. Spotykamy np. łożyska okienkowate, składające się z kilku płatów, z piatami dodatkowymi, okolone i błoniaste. Poza nieprawidłową budową występują często zmiany w samym miąższu łożyska. Dość często, szczególnie w niektórych chorobach matki, jak np. kile, cukrzycy względnie w konflikcie serologicznym, spotykamy zawały i obrzęk tkanki łożyska. Czasami łożyska są w ściślejszym związku z tkankami matczynymi ze względu na głębsze przenikanie kosmków do tkanek matki, jak to ma miejsce np. w łożysku wrośniętym. Wszystkie te nieprawidłowości powodują często komplikacje podczas ciąży i porodu, co nie jest obojętne zarówno dla matki jak i dla dziecka. Zaburzenia powyższe najczęściej są związane przyczynowo z chorobami matki, przebytymi sztucznymi poronieniami albo stanami zapalnymi narządu rodnego. Powodują one zmiany w śluzówce macicy, a tym samym stwarzają złe warunki dla rozwoju jaja płodowego. Należy podkreślić, że decyzja wydania na świat dziecka musi być aktem świadomym młodych i zdrowych rodziców, a nie przypadkiem. Tym bardziej jeżeli stan zdrowia jednego z małżonków nasuwa zastrzeżenia, bez konsultacji lekarskiej nie można decydować się na ciążę i poród. W warunkach prawidłowych przyczep pępowiny znajduje się mniej więcej w części środkowej łożyska. Czasami jest boczny albo brzeżny. Niebezpieczny jest przyczep pępowiny do błon płodowych, ponieważ w przypadku pęknięcia pęcherza płodowego może nastąpić rozerwanie naczyń pępowinowych i skrwawienie płodu. W każdym przypadku odejścia wód płodowych przed wystąpieniem czynności porodowej należy niezwłocznie udać się do szpitala, a tym bardziej jeżeli stwierdzi się domieszkę krwi. Anomalie w długości pępowiny mogą skomplikować poród, a nawet zagrozić życiu płodu podczas ciąży. Zbyt krótka pępowina opóźnia poród i może stać się przyczyną zamartwicy płodu. Natomiast zbyt długa posiada skłonność do tworzenia pętli i węzłów, owinięcia się dookoła szyi płodu albo wypadnięcia pętli do pochwy. Nieprawidłowości te wymagają szybkiej interwencji doświadczonego zespołu położniczego. Często nieprawidłowości lekarz może rozpoznać w okresie ciąży, co pozwala mu we właściwym czasie skierować pacjentkę do oddziału ciąży powikłanej, gdzie w razie potrzeby uzyska ona niezbędną pomoc. W warunkach prawidłowych objętość wód płodowych wynosi około 1 litra, jeżeli przekracza 2 litry, to mamy do czynienia z wielowodziem. Narastanie wód płodowych u ciężarnej manifestuje się szybkim powiększaniem się brzucha i wymaga interwencji lekarskiej w warunkach szpitalnych. Poród również musi się odbywać pod opieką wykwalifikowanego zespołu położniczego, ponieważ przebiega w sposób odmienny niż w warunkach prawidłowych. W niektórych przypadkach wytwarza się zbyt mało wód płodowych, co odczuwane jest zwykle przez ciężarne pod postacią bolesnych ruchów płodu. Stan ten wymaga wzmożonej opieki lekarskiej.