A A A

Niepłodność

Podstawowym celem zawarcia związku małżeńskiego przez młodych ludzi jest na ogół pragnienie posiadania i wychowania zdrowego potomstwa. Niestety około 20% małżeństw nie może mieć dzieci, co niekiedy staje się przyczyną nieporozumień, a czasami nawet prowadzi do rozwodów. Na ogół mężczyźni są raczej skłonni obciążać kobiety odpowiedzialnością za te niepowodzenia, częstokroć niesłusznie, bo mniej więcej w 40% wina jest po stronie partnera męskiego. Większość kobiet ma mocno rozwinięty instynkt macierzyński i zwykle znacznie ciężej znosi bezdzietność. Nieraz uczucia rodzicielskie są tak mocno wyrażone u obojga małżonków, że po wyczerpaniu wszystkich możliwości uzyskania własnego potomstwa decydują się na adopcję obcego dziecka i przeważnie są dla niego troskli¬wymi i kochającymi rodzicami. Niewątpliwie jest to najbardziej szlachetne i godne naśladowania wyjście z sytuacji, jeżeli się przywróci dziecku beztroskie i szczęśliwe lata domu rodzicielskiego.