A A A

Łożysko przodujące

Krwawienie w drugiej połowie ciąży jest poważnym powikłaniem i nie należy go lekceważyć. Zawsze w przypadku krwawienia, nawet skąpego, trzeba zasięgnąć porady lekarza albo położnej, ponieważ może ono grozić poważnymi następstwami dla matki i płodu. Najczęściej przyczyną krwawienia w drugiej połowie ciąży jest łożysko przodujące. Łożysko takie jest umiejscowione nieprawidłowo, w dolnej części macicy, a czasem może częściowo lub całkowicie zasłaniać ujście macicy, przez które rodzi się płód. W takim przypadku skurcze macicy, powiększenie się jej, czy też rozszerzenie ujścia powoduje odklejenie się łożyska i krwawienie. Łożysko znajdujące się w dolnej części macicy może też stanowić przeszkodę podczas porodu. Krwawienie, początkowo skąpe, może wystąpić jednorazowo lub wielokrotnie. Czasem pojawia się ono niespodziewanie w tak znacznym nasileniu, że dla ra¬towania życia kobiety trzeba natychmiast wykonać operację cięcia cesarskiego. Krwawienia tego rodzaju są bardzo niebezpieczne i mogą prowadzić do powstania ciężkiej niedokrwistości kobiet ciężarnych, a nawet zejścia śmiertelnego z powodu utraty dużej ilości krwi. Kobieta, u której podejrzewa się obecność łożyska przodującego, musi przez cały dalszy okres ciąży przebywać w szpitalu i odbyć w nim poród i połóg. Krwawienia w drugiej połowie ciąży mogą być również spowodowane przedwczesnym odklejeniem się łożyska prawidłowo usadowionego. Najczęstszą przyczyną tego powikłania jest zatrucie ciążowe i duże niedobory pokarmowe. Przedwczesne odklejenie łożyska stanowi zagrożenie życia zarówno matki, jak i płodu.' Niezbędna jest natychmiastowa interwencja operacyjna zespołu położniczego w warunkach szpitalnych. Należy pamiętać również, że krwawienia w drugiej połowie ciąży mogą pochodzić z nadżerki na części pochwowej macicy, czasami są spowodowane przez polipy, a niekiedy przez rozwijający się rak szyjki macicy.