A A A

Lepiej zapobiegać ciąży niż ją usuwać

Rozważania powyższe muszą nas doprowadzić do przekonania, że sztuczne poronienie jest metodą zupełnie nie nadającą się do regulowania sprawy urodzeń i potrzeba wykonania tego zabiegu może być tylko sprawą wyjątkową. Uregulowanie natomiast sprawy urodzeń osiągnąć może-my wyłącznie przez zapobieganie ciąży niepożądanej, to znaczy przez stosowanie środków nie dopuszczających do poczęcia. Niektórzy stawiają na jednej płaszczyźnie zapobieganie 112 nie istniejącej jeszcze ciąży i przerywanie już istniejącej, wychodząc przy tym z założenia, że oba te sposoby prowadzą do pozbawienia państwa pewnej liczby obywateli. Niesłuszność tego rozumowania polega na tym, że w przypadku sztucznego przerwania ciąży ma miejsce pozbawienie życia żywej istoty, i to w okolicznościach zagrożenia zdrowia, a nawet życia kobiety, natomiast zapobieganie nie naraża kobiety na żadne niebezpieczeństwo, a przede wszyst-kim sam przedmiot przestępstwa (tj. żywy zarodek) nie istnieje. Trudno jest oczywiście zaprzeczyć temu, że zapobieganie ciąży wpływa hamująco na przyrost naturalny, ale po rozważeniu wszystkich okoliczności musimy dojść do wniosku, że należy podporządkować nakazom rozumu sprawę rozrodu, którą dotąd niepodzielnie rządził instynkt popędu płciowego. O ile powyższe rozumowanie uznamy za słuszne, to unormowanie tej sprawy może mieć miejsce tylko za pomocą środków antykoncepcyjnych (zapobiegających zapłodnieniu). Środki zapobiegaiocze powinny posiadać następujące właściwości: 1) być zupełnie nieszkodliwymi dla zdrowia, 2) zapobiegać ciąży z całkowitą pewnością, 3) muszą być łatwe i wygodne w stosowaniu, 4) muszą być dostępne dla każdego. Zasada działania współczesnych środków zapobiegania ciąży polega na: 1) stworzeniu przeszkody dla połączenia się jajeczka z plemnikiem, „ 2) zahamowaniu wytwarzania jajeczek, 3) stworzeniu warunków w jamie macicy uniemożliwiających zagnieżdżenie jaja płodowego, 4) niszczeniu plemników, 5) sterylizacji mężczyzn (Indie). Osiągnąć ten cel możemy stosując: 1) wstrzemięźliwość płciową, 2) stosunek przerywany, 3) wyjałowienie, 4) a) metody chirurgiczne, b) naświetlanie promieniami Roentgena, 5) środki mechaniczne, a) dla mężczyzny, ' b) dla kobiety, 6) środki chemiczne, 7) środki kombinowane, 8) uodpornienie na nasienie męskie, 9) środki hormonalne. Środki zapobiegające ciąży powinny być w zasadzie zalecane przez lekarza, gdyż nie wszystkie nadają się w tym samym stopniu dla wszystkich kobiet, a to ze względu na różnice w budowie narządu rodnego oraz na odmienne u różnych kobiet położenie macicy. Dlatego też każdy ze środków może być u jednej kobiety skuteczny, a u innej dawać wyniki ujemne. Poza tym porada lekarska jest konieczna również dlatego, że przy pewnych chorobach narządu rodnego, używanie niektórych środków może przynieść tylko szkodę i pogorszyć stan choroby.