A A A

Łaknienie, czyli apetyt

Gdy zbliża się pora posiłku, zaczyna na ogół wzrastać nasz apetyt, jeżeli zaś przerwa między posiłkami jest zbyt dłu ga, doznajemy uczucia głodu. Apetyt nasz wzmaga się, gdy pokarm zostanie podany ładnie i czysto, a dobór poszcze¬gólnych składników pokarmowych jest odpowiedni (np. dodanie pietruszki, selerów i innych przypraw podnosi smak potraw). Występowanie apetytu jest związane z wydzielaniem się soków trawiennych. Jest on również zależny od na¬stroju, w jakim jesteśmy. Pogodny nastrój pobudza nasz apetyt, przykre wiadomości i niepowodzenia, nieprzyjem¬na rozmowa przy stole — mogą nam zupełnie odjąć chęć do jedzenia. Spożywany pokarm musi być dokładnie przeżuty, aż zmieni się w jamie ustnej na masę papkowatą, zmieszaną ze śliną; dopiero tak przeżuty kęs pokarmu możemy połk¬nąć. Pośpiech przy jedzeniu jest szkodliwy dla zdrowia. Nie pogryzione i nie zżute kawałki pokarmu z trudem zostają strawione w żołądku, powodując nieraz przykre wzdęcia. Jeżeli ten wadliwy sposób jedzenia stosujemy przez czas dłuższy, może powstać nieżyt (katar) żołądka; trawienie staje się wtedy upośledzone. Aby dobrze żuć, trzeba mieć zdrowe zęby. Próchniejące zęby, poza tym, że są rozsadnikiem chorób, uniemożliwia¬ją żucie pokarmów, toteż należy je starannie leczyć.