A A A

Kiedy mówimy o niepłodności małżeńskiej

Małżeństwo należy uważać za niepłodne, jeżeli po 2 latach regularnego współżycia płciowego osobników w wieku rozrodczym, bez stosowania środków antykoncepcyjnych, nie dochodzi do zapłodnienia. Z niepłodnością nie należy łączyć zagadnienia niedonoszenia ciąży, na skutek samoistnego jej przerwania we wczesnych miesiącach (poronienia), względnie rodzenia dzieci martwych albo niezdolnych do życia. Niedonoszenie ciąży również bywa z winy zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Niepłodność może być pierwotna, co oznacza albo niemożność zajścia w ciążę u kobiety, względnie niezdolność mężczyzny do zapłodnienia. Przez niepłodność wtórną należy rozumieć stan, kiedy kobieta po porodzie, po¬ronieniu względnie ciąży pozamacicznej stała się niezdolna do ponownego zajścia w ciążę. Czasami sytuacja taka po¬wstaje na skutek zaistnienia przyczyn niezależnych od przebytej ciąży. Niepłodność jest na ogół zagadnieniem złożonym, z powodu mnogości przyczyn, które ją warunkują, jak również ze względu na fakt, że dotyczy ono zarówno mężczyzny, jak i kobiety.