A A A

Karmienie mieszane

Jeżeli po kilku tygodniach karmienia piersią matka zauważy, że dziecku nie przybywa na wadze, że stale ssie paluszki, jest niespokojne, dość prędko po karmieniu płacze i domaga się jedzenia — to na pewno ma ono niedostateczną ilość pokarmu. Często matka po skończonym urlopie macierzyńskim musi powrócić do pracy i chociaż ustawowo ma prawo 2-krotnego w ciągu dnia zwalniania się z pracy na % godżiny do karmienia dziecka, czasem jest jej trudno dochodzić do karmienia i musi jedno karmienie opuścić. W tym wypadku powinna ściągać pokarm (jeśli ma go dużo) i zo stawić w domu lub w żłobku do nakarmienia dziecka, albo też dać jedno karmienie sztuczne. Również matka, która karmi bliźnięta, nie zawsze może wykarmić dwoje dzieci 6 razy na dzień i musi kilka karmień piersią zastąpić kar mieniem sztucznym. Jeśli matka ma dużo pokarmu, naj epiej jest przed odejściem do pracy nakarmić dziecko jed ną piersią, a z drugiej pokarm ściągnąć.