A A A

Karmienie i pielęgnowanie wcześniaków

Wszystko, co dotychczas mówiliśmy o pielęgnowaniu i karmieniu noworodków i niemowląt, dotyczyło dzieci donoszonych, urodzonych o czasie.Zdarza się jednak, że kobieta ciężarna rodzi dziecko przedwcześnie, w 7 czy 8 miesiącu ciąży, z powodu choroby (np. zapalenia miedniczek nerkowych, nerek, rzucawki porodowej, ostrej choroby zakaźnej) bądź z powodu nieprawidłowego przebiegu ciąży (np. łożyska przodującego, przedwczesnego odklejenia się łożyska, porodu bliźniaczego), bądź też z powodu ciężkiej męczącej lub'szkodliwej pracy w okresie ciąży. Dziecko, które rodzi się przed-wcześnie, waży mniej niż 2500 gramów, a długość jego ciała jest mniejsza niż 48 cm. Dziecko takie nazywamy wcześniakiem. Pielęgnowanie wcześniaków jest bardzo trudne i wymaga wielkiej pracy i staranności. Dawniej przypadki wychowania wcześniaków były rzadkie i uzależnione jedynie od chęci, troski i od środków materialnych rodziców, jak również od starań lekarza zajmującego się dzieckiem. Obecnie z każdym Tokiem otwiera się nowe oddziały dla wcześniaków w szpitalach wojewódzkich i powiatowych, przy oddziałach noworodkowych. Dzięki tak zorganizowanej opiece udaje się uratować i utrzymać przy życiu bardzo duży procent wcześniaków. Wcześniaki są dziećmi bardzo słabymi, dużo łatwiej tracą swoją ciepłotę niż dzieci donoszone i giną nawet w temperaturze 20°C. Jeśli więc mamy wychowywać wcześniaka w warunkach domowych, musimy dbać o to, by temperatura w pokoju nie była niższa niż 25°C. W łóżeczku, w którym leży wcześniak, trzeba ułożyć z boku grzałki z ciepłą wodą (pilnując, żeby dziecka nie oparzyć). W pierwszych tygodniach życia nie wolno wcześniaka kąpać w wodzie, a tylko przecierać ciepłą oliwą, a następnie szybko zawijać w ciepłe pieluszki i włożyć do ogrzanego łóżeczka. Musimy pamiętać, że dziecko przedwcześnie urodzone bardzo łatwo ulega oziębieniu i równie łatwo przegrzaniu. Dlatego trzeba często mierzyć wcześniakowi temperaturę i kontrolować, czy grzałki nie są za gorące. Baczną uwagę należy również zwrócić na właściwe odżywianie wcześniaka. Dziecko przedwcześnie urodzone może być karmione tylko mlekiem kobiecym, co 3 godziny. Wcześniaka, który ma dość sił do wyssania pokarmu, trzeba po nakarmieniu zważyć, ażeby wiedzieć, czy wyssał potrzebną ilość pokarmu. Bardzo często zdarza się, że wcześniak nie może ssać piersi matki. Podajemy mu wtedy pokarm z butelki, łyżeczką, a niekiedy nawet przez zgłębnik, bezpośrednio do żołądka. Jeśli matka wcześniaka nie ma pokarmu, musi postarać się o pokarm kobiecy ze zbiornicy mleka kobiecego, czy też. od innej kobiety. Musimy tylko mieć pewność, że jest to kobieta zdrowa. Jedynie w wyjątkowych wypadkach można karmić wcześniaka mlekiem krowim lub sproszkowanym. Jeżeli wcześniak urodzi się z bardzo małą wagą (1500— 2000 gramów) i nie może przyjmować pokarmu ani od matki, ani z butelki (gdyż nie ma odruchu ssania), wymaga wtedy specjalnej opieki — trzeba oddać go na oddział wcześniaków najbliższego szpitala. Tam będzie pielęgnowany przy właściwej opiece lekarskiej, dopóki nie dojdzie do takiego stanu, że będzie można go oddać do domu.