A A A

Kalendarzyk czasem zawodzi

Czy można więc z całą stanowczością twierdzić, że przy ścisłym przestrzeganiu wskazań „kalendarzyka" zajście w ciążę będzie zawsze wykluczone? Otóż nie. Należy zdać sobie sprawę z tego, że choć „kalendarzyk" ma bardzo dużą wartość, to jednak nie jest niezawodny. Obliczenia „kalendarzykowe" mogą zawieś: przede wszystkim wtedy, gdy cykl miesiączkowy ulega zmianie, a więc gdy jajeczkowanie następuje w terminie nieoczekiwanym. Najczęściej zachodzi to w okresie pokwitania, przekwi-tania, po porodach i poronieniach, podczas karmienia, po ciężkiej pracy i nadmiernym wyczerpaniu, przy zmianie klimatu, trybu życia, po podróży, po rozmaitych chorobach, zwłaszcza narządu rodnego, po leczeniu hormonalnym, po dłuższym okresie wstrzemięźliwości, np. po powrocie męża z urlopu, ze służby wojskowej itp. Częściej to się zdarza u kobiet wrażliwych, nerwowych i bojaźliwych. Dlatego też we wszystkich wyżej wspomnianych okolicznościach należy raczej zaniechać korzystania z kalendarzyka lub przynajmniej zachować szczególną ostrożność przy jego stosowaniu. Wprawdzie o wiele rzadziej, zdarza się jednak nieprzewidziane według „kalendarzyka" zajście w ciążę po silnych przeżyciach, jak np. w związku z wielką radością, ciężkim zmartwieniem, podnieceniem, a także kiedy po dłuższej przerwie kobieta przeżywa stosunek płciowy bardzo mocno: pod wpływem tych silnych przeżyć może wystąpić dodatkowTe jajeczkowanie w chwili najmniej spodziewanej, nawet tuż przed samą miesiączką. W tych też przypadkach zapłodnienie może nastąpić zupełnie nieoczekiwanie. Uwzględniając wymienione zastrzeżenia, należy więc przyjąć, że tylko u zupełnie zdrowej i regularnie miesiączkującej kobiety, przebywającej w zwykłych, a więc nie zmienionych warunkach życiowych, 9—10 dni od początku miesiączki (wliczając w to czas krwawienia) i 11 dni poprzedzających następną miesiączkę stanowią okres najmniej sprzyjający zajściu w ciążę („bezpieczny"). Natomiast czas między 11 a 17 dniem cyklu prawidłowego jest okres największej płodności i wymaga przestrzegania szczególnej ostrożności lub wstrzemięźliwości płciowej, ewentualnie stosowania w tym czasie innych środków zapobiegawczych.