A A A

Jak wykonywać ćwiczenia?

Większość ćwiczeń w tym okresie musi odbywać się w postawie leżącej, a tempo ich powinno być wyraźnie zwolnione; wykonywać je można w pokoju, na świeżym powietrzu itp. Najlepiej jest ćwiczyć rano, od razu po wstaniu z łóżka, przed śniadaniem. Pokój, w którym mamy ćwiczyć, trzeba przedtem dobrze wywietrzyć, albo też ćwiczyć przy otwartym oknie. Osoby zahartowane mogą ćwiczyć bez obawy przeziębienia przy otwartym oknie nawet w okresie zimy. Ćwiczyć możemy bcso, w skarpetkach lub w miękkim obuwiu bez obcasów oraz w spodenkach i luźnej bluzeczce bez rękawów, aibo też w kostiumie kąpielowym, opala-czu itp. Najwygodniej i najhigieniczniej jest ćwiczyć na tapczanie lub na podłodze na rozesłanym kocu lub dywaniku. Kobiety, które dotąd nie uprawiały sportu i gimnastyki, przed przystąpieniem do ćwiczeń muszą zasięgnąć porady lekarza. Należy też w czasie ćwiczeń obserwować stan swego zdrowia i w razie stwierdzenia na przykład nasilenia się duszności, przykrych doznań w okolicy serca, bezsenności itp. — przerwać ćwiczenia i zgłosić się jak najszybciej do lekarza. Dla kobiet pracujących na roli, w fabrykach, warsztatach, a także dla kobiet, które większą część godzin pracy przebywają w pozycji stojącej (np. fryzjerki, listonosze, gońcy), pożądane są przede wszystkim ćwiczenia wypo-czynkowe i oddechowe oraz ćwiczenia rozluźniające mięśnie. Większość ćwiczeń powinna być u nich prowadzona w pozycji leżącej, ażeby zmniejszyć przekrwienie i zastój krwi w nogach oraz w dolnej części brzucha. Ćwiczenia oddechowe polegają na spokojnym, głębokim oddychaniu. Dla pogłębienia wdechu wciągamy powietrze najpierw brzuchem, a następnie klatką piersiową. Wydech powinien następować w odwrotnym kierunku: od góry ku dołowi, z równoczesnym opuszczeniem ramion lub barków. Po zakończonej gimnastyce trzeba dokładnie obmyć się, •a następnie energicznie natrzeć ciało i brodawki sutkowe grubym ręcznikiem. Dopiero potem ubierać się i siadać do śniadania. Dla przykładu podajemy kilka najprostszych ćwiczeń gimnastycznych, ujętych w tok lekcyjny, to znaczy według przepisowego podziału na 3 grupy ćwiczeń. Na każdy dzień ciężarna powinna wybrać sobie kilka ćwiczeń z każdej grupy (wstępnej, głównej i końcowej) i każde ćwiczenie przerobić najmniej 4, a najwięcej 10 razy, zależnie od stanu ogólnego i przygotowania sportowego. W sumie należy ćwiczyć do 15 minut, przeplatając ćwiczenia ruchowe ćwiczeniami oddechowymi (wypoczynkowymi).