A A A

Irygacja jednym ze środków zapobiegania ciąży

Do najprostszych i najbardziej dostępnych środków chemicznych, ale, niestety, najmniej skutecznych, należą przepłukiwania pochwy wykonywane bezpośrednio po stosunku. Trzeba podkreślić, że muszą być one wykonywane w jak najkrótszym czasie po stosunku, późniejsze bowiem przepłukiwania są już bezcelowe, gdyż plemniki bardzo szybko, przeważnie po upływie 10—15 minut dostają się do szyjki macicy, a wtedy żadna irygacja nie odniesie skutku. Irygacje nie są również pewnym środkiem zapobiegania ciąży choćby dlatego, że przy sprzyjających okolicznościach plemniki mogą się dostać bezpośrednio do szyjki macicy, niekiedy już podczas wytrysku nasienia, a wtedy nawet bezzwłoczne przepłukanie nie jest w stanie ich usunąć.Do przepłukiwań potrzebny jest irygator szklany lub gumowy. Irygator składa się ze słoja szklanego, blaszanego lub gumowego (o pojemności przeważnie 1—2 litrów) z otworem u dołu, zakończonym krótką rurką. Na rurkę tę nakładany jest wąż gumowy, na którego drugi koniec zakłada się szklaną rurkę, lekko zgiętą i zakończoną kilkoma otworami, tak zwaną kankę. Do tego właśnie słoja nalewamy płyn przygotowany do irygacji. Aby przepłukiwanie było dokładniejsze, należy je wykonywać powoli, w pozycji siedzącej lub kucznej, a nie leżącej jak przy przepłukiwaniach leczniczych. Po zmyciu sromu nad postawionym naczyniem, rozchyla się lewą dłonią wargi sromowe, a prawą wprowadza się do pochwy szklaną rurkę aż do jej zagięcia, czyli mniej więcej do połowy. Irygator powinien być zawieszony nad naczyniem (do którego ma spływać woda) tak wysoko (około 2 m), aby strumień wody był dość silny. W czasie przepłukiwania dobrze jest wykonywać ostrożnie ruchy wirujące' kan-ką, co również sprzyja dokładniejszemu wypłukaniu nasienia. Do irygacji można również używać odpowiedniej gruszki gumowej typu „Ideał" czyli „Femina", z gumowym mankietem przy nasadzie kanki, która posiada boczne otwory. Mankiet ten uszczelnia wejście do pochwy i pozwala, aby płyn wypełniający pochwę wygładził jej pofałdowane ściany oraz wypłukał nasienie ze wszystkich zapłębień. Irygację należy wykonywać z wody ciepłej, do której dodaje się na 1 litr jednego z następujących kwa-sów: 1—2 łyżek octu zwykłego lub drzewnego, 1 łyżkę kwasu mlekowego, 1/2 do 1 łyżeczki kwasu cytrynowego. Z przepisu lekarza można używać również innych roztworów, zwykle rozmaitych środków odkażających. Warto dodać, że także sama woda wodociągowa o temperaturze ciała może zabijać plemniki. Gałki, maści Ponieważ przepłukiwania pochwy w celach zapobiegawczych mają szereg ujemnych właściwości, a co najważniejsze, są niepewne, dość szerokie zastosowanie znalazły środki chemiczne w postaci gałek i maści. Podstawą gałki jest najczęściej masło kakaowe, do którego dodaje się ściśle określoną dawkę substancji plemnikobójczej. Masło kakaowe ma tę przewagę nad innymi substancjami, że po roztopieniu się w pochwie (rozpuszcza się w ciepłocie ciała w przeciągu 10 minut) staje się półpłynną, gęstą masą, która hamuje ruch plemników. Gałkę należy założyć na 10 minut przed stosunkiem, a po jego zakończeniu musi kobieta przepłukać pochwę wodą przegotowaną z dodatkiem jednego z chemicznych środków zapobiegawczych, dla usunięcia nasienia i resztek gałki. Ujemną stroną gałek pochwowych jest niechęć mężczyzn do tego sposobu zapobiegania, ponieważ gałki brudzą bie- * liznę i narządy płciowe. Ponadto istnieje ze strony kobiet często wrażliwość w stosunku do chininy, względnie do preparatów rtęci, które przeważnie są .podstawowymi składnikami tych środków. Tabletki i proszki, które również stosuje się w celach zapobiegawczych, działają poprzez wytworzenie w zetknięciu z wydzieliną w pochwie gęstej piany. Piana ta oblepia plemniki, a tym samym utrudnia ich posuwanie się. Środki te zawierają również w swoim składzie substancje trujące i niszczące plemniki. Najszersze zastosowanie znalazły jednak kremyipa-sty pochwowe dla wielu zalet, którymi się odznaczają. W sprzedaży znajdują się w dogodnych opakowaniach — w tubach łącznie ze strzykawką z masy plastycznej, dopasowaną do tubki. Pastę plemnikobójczą bardzo łatwo nabiera się z tubki do strzykawki i wprowadza do tylnego sklepienia. Pasty łączą w sobie podwójne właściwości zapobiegawcze, ponieważ dzięki zawartości trujących substancji chemicznych niszczą plemniki, a dzięki swojej konsystencji hamują ich ruch. Przeważa na ogól opinia, że dają one lepsze wyniki zapobiegawcze niż czopki i tabletki. * * * Wielka ilość rozmaitego rodzaju środków i sposobów zapobiegania świadczy niestety o tym, że wszystkie są niepewne i nie zawsze dają dobre wyniki. Z powyższych względów nowoczesny sposób zapobiegania ciąży polega na stosowaniu środków mechanicznych z dodatkiem substancji chemicznych pod postacią kremów, past i żelaty-nek. Najbardziej- godny polecenia jest omówiony poprzednio krążek pochwowy typu Mesingi z dodatkiem kremu „Pro-ven", produkcji krajowej. Można również stosować gąbki i tampony z waty, które zakłada się do tylnego sklepienia pochwy dla stworzenia przeszkody w wędrówce plemników przez narząd rodny. W tych jednak wypadkach samo użycie środka mechanicznego, jakim jest gąbka i tampon, nie wystarcza i koniecznie należy dodatkowo uzupełnić go jakąś plemni kobójczą substancją („Proven" itp.). Takie kojarzenie środków mechanicznych z chemicznymi okazało się bardzo korzystne i ostatnie obserwacje do wodzą, że takie postępowanie daje rezultaty znacznie lep sze niż stosowanie samych środków mechanicznych lub samych chemicznych. Ponadto zostało stwierdzone, że dodatkowe wykorzystanie fizjologicznych właściwości cyklu miesiączkowego dało jeszcze lepsze wyniki zapobiegawcze. Omówimy to dokładnie w następnych rozdziałach.