A A A

Higiena życia codziennego

Zdrowa i dobrze zbudowana kobieta była od najdawniejszych czasów uosobieniem piękna oraz źródłem natchnienia poetów, malarzy i rzeźbiarzy. Nawet słowo higiena pochodzi od imienia greckiej bogini zdrowia Hy-gei, którą wyobrażano sobie jako kobietę młodą, piękną i kwitnącą zdrowiem. Dlatego też, dążąc do zachowania piękności, kobiety zawsze chętniej aniżeli mężczyźni stosowały się do wszystkich wymagań higieny; dbały o utrzymanie ciała w czystości, o schludność i czystość ubioru, pielęgnowały włosy, troszczyły się o utrzymanie ładu i porządku w domu. Wiedziały bowiem, że dokładne przestrze¬ganie przepisów higieny w codziennym życiu kobiety jest warunkiem utrzymania zdrowia' oraz pełni sił fizycznych i umysłowych w ciągu długich lat życia i sprzyja jak najdłuższemu zachowaniu ładnego wyglądu.