A A A

Higiena współżycia seksualnego

Wielu ludzi hołduje jeszcze błędnemu mniemaniu, że życie seksualne to tylko stosunki płciowe. Stąd też przy omawianiu higieny życia seksualnego koncentrują oni uwagę tylko na zachowaniu się przy stosunkach płciowych. Jest to z gruntu fałszywe. Bowiem stosunki płciowe są tylko wyrazem całokształtu współżycia i zachowania się w życiu uczuciowym i seksualnym. A więc właściwie pojęta higiena współżycia seksualnego obejmuje swoim zasięgiem poznanie nie tylko zasad współżycia seksualnego, ale także zasad współżycia uczuciowego — w oderwaniu od których nie można w ogóle rozpatrywać życia seksualnego. Ma to szczególne znaczenie dla kobiet, u których harmonia seksualna (lub jej brak) jest bezpośrednio uzależniona od wię¬zów uczuciowych łączących kobietę i mężczyznę.